hoạt động các xã

Các xã, thị trấn huyện Gia Lâm tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2022
Ngày đăng 06/01/2023 | 18:22  | View count: 216

Trong 2 ngày 06, 07/01/2023, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tổ chức tổng kết phong trào thi đua khen thưởng năm 2022, phát động phong trào thi đua năm 2023. Nhiều tập thể, cá nhân đã được biểu dương, khen thưởng.

     Chiều 06/01/2023, Đảng uỷ- HĐND- UBND xã Dương Xá tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua khen thưởng năm 2022, phát động phong trào thi đua năm 2023, xây dựng Mô hình "Xã thông minh tiến tới đô thị thông minh giai đoạn 2023-2025".

Ông Tô Hữu Vịnh- Chủ tịch UBND xã Dương Xá phát biểu tại hội nghị

   Năm 2022, công tác thi đua, khen thưởng của xã Dương Xá có nhiều chuyển biến tích cực, có nhiều đổi mới trong việc tổ chức các phong trào thi đua. Các phong trào thi đua đều hướng vào trọng tâm thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trong điều kiện tình hình trong nước và thế giới diễn biến phức tạp, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 song kinh tế của xã tiếp tục phát triển, tổng thu NSNN trên địa bàn xã đạt 440% so với dự toán Huyện giao; công tác CCHC được đẩy mạnh; văn hóa, xã hội duy trì, an sinh xã hội được đảm bảo, chính sách xã hội thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng; tình hình ANCT, TTATXH được giữ vững và ổn định; công tác quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường; xã được công nhận là Điểm du lịch của Thành phố và được đề nghị công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu 03 lĩnh vực: Văn hóa, Du lịch, Y tế. Đối chiếu với các chỉ tiêu được giao năm 2022, xã đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 12/13 chỉ tiêu Huyện giao; hoàn thành và hoàn thành vượt mức 06/7 chỉ tiêu HĐND xã giao. Kết quả hoạt động của các ban, ngành, đoàn thể, bộ phận chuyên môn trong xã cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu đề ra, xã được đánh giá xếp thứ hai toàn Huyện. Đạt được các kết quả đó là do có sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng uỷ-HĐND-UBND xã, và đặc biệt là sự đồng tình hưởng ứng của toàn thể cán bộ, nhân dân trong xã, đã nỗ lực phấn đấu thi đua để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra.

   Tại hội nghị xã Dương Xá đã phát động và triển khai phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh theo Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch của Trung ương, Thành phố và Huyện. Phấn đấu hết năm 2023, xã Dương Xá hoàn thành xây dựng Mô hình "Xã thông minh và đáp ứng tiêu chuẩn của phường".

 UBND xã Dương Xá khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác thi đua khen thưởng năm 2022

  Cũng tại hội nghị, UBND xã Dương Xá đã trao giải cho 06 tập thể đạt thành tích trong cuộc thi khu dân cư "Sáng- xanh- sạch- đẹp" và khen thưởng 11 tập thể, 17 cá nhân có thành tích trong công tác thi đua khen thưởng năm 2022.

   * Chiều 05/01/2023, Đảng ủy- HĐND- UBND- UB MTTQ thị trấn Trâu Quỳ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Thi đua- Khen thưởng, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, công tác Thuế năm 2022; phát động phong trào thi đua năm 2023.

Bà Nguyễn Thị Thúy Hường- Chủ tịch UBND Thị trấn Trâu Quỳ phát biểu tại hội nghị

   Năm 2022, thực hiện Chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”,  Đảng ủy- HĐND- UBND- UB MTTQ thị trấn Trâu Quỳ đã tăng cường lãnh đạo chỉ đạo, tập trung điều hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương một cách đồng bộ, có hiệu quả “mục tiêu kép” ngay từ ngày đầu, tháng đầu năm. Thị trấn đã phát động các đợt thi đua với nội dung cụ thể nhằm thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và toàn thể Nhân dân tích cực tham gia, tạo động lực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh được giữ vững, TTATXH được đảm bảo. Kinh tế được tập trung phục hồi, phát triển; đảy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Tổng doanh thu ngành dịch vụ- tiểu thủ công nghiệp và xây dựng ước đạt trên 340 tỷ đồng; sản xuất nông nghiệp, thủy sản và chăn nuôi ước thu nhập bình quân đạt 400 triệu đồng/ha. Công tác Tài chính ngân sách được tập trung chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, hiệu quả, kịp thời,. Tổng thu NSNN trên địa bàn ước thực hiện đạt trên 21 tỷ đồng, bằng 104,6%, đảm bảo tự cân đối ngân sách năm 2022. Công tác quản lý đô thị, TTXD được chỉ đạo quyết liệt. Thị trấn đã tổ chức 03 đợt ra quân giải tỏa lòng đường, vỉa hè, thu giữ 208 biển 2 chân, 440 băng rôn và quảng cáo rao vặt, 30 mái che, mái hiên di động, 108 hàng hóa, vật tư, 19 ô dù, phá bỏ 43m2 bục bệ, tháo dỡ 05 công trình khung thép, mái tôn lề đường diện tích 200m2, xử phạt vi phàm hành chính 91 trường hợp. Thị trán đã kiểm tra 154 công trình đang thi công, 100% công trình nhà ở riêng lẻ có GPXD trước khi khởi công; hoàn thành việc lắp đặt 1.105 biển số nhà, 199 biển ngõ công… từ đó, góp phần đảm bảo trật tự, văn minh đô thị, đảm bảo ATGT. Thị trấn cũng tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ công tác đầu tư XDCB; phối hợp vận động quần chúng nhân dân thực hiện công tác GPMB trên địa bàn; công tác quản lý đất đại được triển khai tích cực, hoàn thành việc thống kế đất đại trên địa bàn, cấp 16 GCNQSDĐ. Công tác VSMT được duy trì thường xuyên, đảm bảo mỹ quan đô thị. Các ban, ngành, đoàn thể thị trấn và nhân dân đã tích cực cuộc thi “Khu dân cư Sáng xanh- Sạch đẹp- An toàn- Văn minh”; bổ sung 970 chậu hoa, cây xanh, trồng mới 01 đoạn đường nở hoa, trồng 01 Hàng cây nông dân ơn Bác, xây dựng 01 tuyến đường tranh bích họa vẽ- dán…

   Cùng với đó, các hoạt động văn hóa, xã hội được duy trì. Toàn thị trấn có 3.700/3.805 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa (đạt tỷ lệ 97,2%), 11/11 TDP đủ điều kiện để đề nghị công nhận đạt TDP văn hóa. Công tác giáo dục- đào tạo tiếp tục được quan tâm, các chỉ tiêu cơ bản đều hoàn thành tốt: Trường Mầm non Quang Trung đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1, Trường Tiểu học thị trấn Trâu Quỳ được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Trường THCS và Mầm non thị trấn đạt Tập thể lao động xuất sắc cấp Thành phố.

   Thị trấn cũng quan tâm, thực hiện tốt chính sách, chăm sóc người có công và đối tượng xã hội. Trong năm đã tổ chức thăm hỏi, tăng qùa, chi trả chế độ quà các cấp nhân dịp Lễ, Tết đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Nhân dân thị trấn tích cực ủng hộ các Quỹ nhân đạo từ thiện  như Quỹ Đền ơn đáp nghĩa đạt 142,8 triệu đồng, Quỹ Vì người nghèo đạt trên 132 triệu đồng, Quỹ Vì biển đảo Việt Nam đạt trên 89 triệu đồng…

   Các phong trào thi đua, các cuộc vận động được thị trấn phát động, triển khai thực hiện năm 2022 đã góp phần thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể chính trị trong sạch, vững mạnh. Cán bộ, đảng viên đã tập trung xây dựng Đảng bộ trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tổ chức  và đạo đức; chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của  cấp ủy; nâng cao chất lượng sinh hoạt và hiệu quả lãnh đạo của Chi bộ. Đảng ủy đã chỉ đạo 19/19 Chi bộ tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022- 2025; kết nạp 8/8 đảng viên mới; chú trọng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; công tác Dân vận của Đảng hiệu quả được nâng lên với 05 mô hình tập thể, 04 mô hình cá nhân “Dân vận khéo”…

  • Công an thị trấn và 11 TDP trên địa bàn đã ký giao ước thi đua đảm bảo ANCT, TTATXH
  • dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

   Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, tòn tại hạn chế cần khắc phục cũng như đưa ra các giải pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của thị trấn năm 2023. Đặc biệt, để thể hiện sự quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu thi đua năm 2023, trước mắt là đợt thi đua cao điểm đảm bảo ANCT, TTATXH dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Công an thị trấn và 11 TDP trên địa bàn đã ký giao ước thi đua.

 UBND Thị trấn biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua

   Nhân dịp này, UBND thị trấn đã biểu dương, khen thưởng 11 tập thể, 44 cá nhân, 11 gia đình văn hóa tiêu biểu trong phong trào thi đua; 10 tập thể, 06 cá nhân tiêu biểu trong công tác Thuế và 11 TDP có thành tích trong công tác hòa giải ở cơ sở./.

Nhóm PV

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới