hoạt động các xã

Kỳ họp thứ 6 – HĐND các xã.
Ngày đăng 28/06/2018 | 02:13  | View count: 200

Ngày 28/6, HĐND các xã đã tổ chức kỳ họp thứ 6, nhiệm kỳ 2016- 2021 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

    Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân các xã đã xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, ANQP 6 tháng đầu năm 2018, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, thực hiện các nhiệm vụ theo quy định. Đồng thời, các kỳ họp đã thông qua một số nghị quyết quan trọng của HĐND xã.

    * Trong 6 tháng đầu năm 2018, kinh tế trên địa bàn xã Yên Thường tiếp tục tăng trưởng ổn định, tổng diện tích canh tác lúa xuân là hơn 416ha, năng suất lúa đạt 61,08 tạ/ha. Công tác chỉ đạo,  điều hành thực hiện cải cách hành chính, kỷ cương hành chính có nhiều đổi mới. Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị từng bước được chấn chỉnh, đi vào nề nếp. Công tác đảm bảo an sinh xã hội được thực hiện tốt; công tác giáo dục- đào tạo được nâng lên. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thường xuyên được quan tâm. tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định.

Các đại biểu HĐND xã Yên Thường tham gia kỳ họp.

    6 tháng cuối năm 2018, xã Yên Thường tập trung vào việc thực hiện các nhiệm vụ chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội; thực hiện tốt nhiệm vụ GPMB, xây dựng cơ sở hạ tầng; tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ xây mới sửa chữa nhà cho hộ nghèo; nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương năm 2018.

Vân Thư

    * Trong 6 tháng đầu năm, HĐND xã Đặng Xá đã phối hợp chặt chẽ với UBND và UBMTTQ xã triển khai thực hiện kịp thời có hiệu quả các nghị quyết của HĐND. UBND xã Đặng Xá đã tập trung thực hiện nhiệm vụ, hoàn thành khá toàn diện các chỉ tiêu đề ra. Kinh tế xã Đặng Xá duy trì mức ổn định và có bước phát triển, thu ngân sách xã ước đạt 8,8 tỷ đồng đạt 76% dự toán huyện giao. Công tác chỉ đạo điều hành, cải cách hành chính có nhiều đổi mới, công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng được chấn chỉnh và từng bước đi vào nề nếp, công tác quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường được tập trung chỉ đạo và triển khai tổ chức thực hiện tích cực. Bên cạnh đó các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, văn nghệ, TDTT, công tác chính sách được quan tâm; tình hình an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Bí thư Đảng ủy xã Đặng Xá Hoàng Cao Sơn phát biểu tại kỳ họp.

    Tại kỳ họp này các đại biểu đã thảo luận; chất vấn và trả lời chất vấn đối với các ngành và UBND xã về một số vấn đề được cử tri quan tâm.

Các đại biểu HĐND xã Đặng Xá tham gia thảo luận.

Thu Hằng (xã Đặng Xá)

    * Trong 6 tháng đầu năm 2018, kinh tế xã Dương Hà tiếp tục được duy trì ổn định và phát triển theo hướng giảm dần tỷ trọng phát triển nông nghiệp, chăn nuôi, tăng tỷ trọng sản xuất công nghiệp, xây dựng và thương mại dịch vụ. Đời sống nhân dân được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 43 triệu đồng/người/năm. Công tác quản lý đất đai, môi trường và đầu tư xây dựng được xã quan tâm thực hiện, đặc biệt là công tác xử lý tồn tại trong giao đất nông nghiệp theo NĐ 64. Các hoạt động VNVN – TDTT, phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh được đẩy mạnh. Tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững ổn định.

Chủ tọa kỳ họp HĐND xã Dương Hà.

Hà Phương

    * Trong 6 tháng đầu năm 2018, kinh tế, xã hội của xã Phù Đổng tiếp tục được phát triển ổn định, nhiều chỉ tiêu tăng khá so với cùng kỳ năm 2017. Tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm ước đạt 995,6 triệu đồng, bằng 47,71% dự toán huyện giao và bằng 15,09% so với cùng kỳ. Công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng của xã bước đầu đạt được những kết quả khả quan, theo đó 33 ha diện tích nông nghiệp đã được các hộ dân chuyển đổi sang mô hình trồng hoa cây cảnh, tăng 20 ha so với cùng kỳ năm trước. Công tác văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện, an ninh, quốc phòng được giữ vững ổn định.

Chủ tọa kỳ họp HĐND xã Phù Đổng.

    Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận giải pháp khắc phục những tồn tại hiện có của địa phương, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

Hà Phương

    * Trong 6 tháng đầu năm, xã Trung Mầu đã tập trung triển khai thực hiện đạt kết quả các nhiệm vụ công tác đề ra. Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 330 triệu đồng, đạt 54,4% so với dự toán. Về sản xuất nông nghiệp, toàn xã đã chú trọng thực hiện Đề án phát triển vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo vùng nông nghiệp chuyên canh giai đoạn 2016 - 2020, chuyển đổi 5 vùng cây chuyên canh với tổng diện tích là 69,93 ha. Hiện nay tổng diện tích gieo trồng các loại của xã đạt 201,73 ha, tăng 49,23 ha so với cùng kỳ năm trước. Lĩnh vực Văn hoá xã hội được quan tâm đầu tư phát triển; chất lượng giáo dục ở tất cả các bậc học trên địa bàn xã được duy trì và đạt kết quả cao hơn năm học trước, công tác chăm sóc sức khoẻ, khám chữa bệnh cho nhân dân được triển khai thực hiện hiệu quả, các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, công tác xóa đói giảm nghèo được quan tâm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, an ninh - quốc phòng được giữ vững.

Toàn cảnh kỳ họp HĐND xã Trung Mầu.

     6 tháng cuối năm 2018, xã Trung Mầu tiếp tục tập trung nỗ lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; tích cực chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hoá - xã hội; đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh; nâng cao năng lực quản lý Nhà nước và sự chỉ đạo điều hành của chính quyền xã; thực hiện có hiệu quả  năm "Nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018./.

Hà Phương

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới