hoạt động các xã

Ngày hội hiến máu tình nguyện xã Phù Đổng.
Ngày đăng 07/05/2018 | 11:26  | View count: 166

Ngày 06/5, xã Phù Đổng đã tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2018.

    Để chuẩn bị cho ngày hội, xã Phù Đổng đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức. Qua đó, đông đảo nhân dân trong xã nhận thức rõ nghĩa cử cao đẹp của việc tham gia hiến máu tình nguyện. Trong buổi sáng đã có hàng trăm người đến đăng ký hiến máu. Sau khi kiểm tra đã có 120 người đủ điều kiện tham gia hiến 120 đơn vị máu.

Các cá nhân tham gia hiến máu.

    Kết quả ngày hội hiến máu tình nguyện xã Phù Đổng đã góp phần tăng quỹ máu an toàn cho các bệnh viện phục vụ công tác cứu người./.

Nguyễn Hoàng – Đài TT xã Phù Đổng.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới