hoạt động các xã

Đại hội Đại biểu Hội nông dân xã Dương Quang nhiệm kỳ 2018-2023.
Ngày đăng 16/04/2018 | 11:50  | View count: 224

Hai ngày 14 và 15/4, tại xã Dương Quang đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội nông dân xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023.

    95 đại biểu thay mặt 1.635 cán bộ, hội viên nông dân 9 Chi hội trong xã dự Đại hội.

    5 năm qua, Hội nông dân xã Dương Quang đã tổ chức nhiều hoạt động có tính thiết thực vừa mang lại quyền lợi thiết thực cho hội viên, vừa góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Nổi bật nhất là đã vận động hội viên cơ bản hoàn thành việc dồn điền đổi thửa thực hiện sản xuất theo vùng chuyên canh, trong đó 60 ha cấy lúa, trồng màu đã chuyển sang trồng cây ăn quả; đã giúp 1.092 hội viên vay trên 35 tỷ đồng từ các nguồn để phát triển kinh tế; đã vận động xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân của xã đạt 200% chỉ tiêu Đại hội khóa X đề ra; đã vận động hội viên thực hiện xã hội hóa hàng chục tuyến đường ngõ xóm, góp phần đảm bảo an toàn giao thông và VSMT,v.v…

Chủ tịch Hội nông dân huyện Chu Anh Tuấn phát biểu tại Đại hội.

    Đại hội đại biểu hội nông dân xã Dương Quang lần thứ XI đã quyết nghị một số chỉ tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ mới như: phát triển từ 150 đến 200 hội viên; hàng năm có từ 85% hội viên trở lên đạt 5 tiêu chuẩn người nông dân Hà Nội thanh lịch- văn minh; có từ 60 đến 70% hội viên đạt tiêu chuẩn sản xuất kinh doanh giỏi; quỹ hội nông dân tăng từ 6 đến 7 triệu đồng/năm…

BCH hội nông dân xã khóa 2018 – 2023 ra mắt Đại hội.

    Nhân dịp này, Hội đồng thi đua khen thưởng xã Dương Quang đã khen thưởng 2 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân 5 năm qua./.

Các tập thể, cá nhân xuất sắc được khen thưởng tại Đại hội.

       Như vậy tới nay, 20/20 xã trên địa bàn huyện Gia Lâm đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội đại biểu Hội nông dân các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2018-2023./.                                                  

                                                                    Minh Liễu

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới