hoạt động các xã

Đảng bộ xã Phù Đổng học tập chuyên đề năm 2018.
Ngày đăng 14/04/2018 | 11:44  | View count: 73

Sáng 14/4, Đảng ủy xã Phù Đổng tổ chức hội nghị học tập chuyên đề năm 2018 về : Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

BCV trình bày nội dung chuyên đề năm 2018.

   Tại hội nghị, báo cáo viên đã truyền đạt những nội dung cơ bản chuyên đề năm 2018 về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là những câu chuyện về tác phong công tác của Người. Qua  các nội dung trên, đã truyền đạt đến cán bộ đảng viên trong xã, đặc biệt là những người đứng đầu về trách nhiệm học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, phù hợp, thiết thực.

Đại biểu tham gia hội nghị chuyên đề 2018.

   Sau khi học tập, Đảng ủy xã Phù Đổng đã giao nhiệm vụ cho từng cán bộ, đảng viên trong việc học tập và làm theo tư tưởng , đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề, gán với nhiệm vụ thực tế của mỗi người. Kế quả học tập và làm theo Bác cũng là một trong các căn cứ kiểm điểm, đánh giá cán bộ, đảng viên cuối năm 2018./.

Nguyễn Huy Hoàng – Đài TT xã Phù Đổng 

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới