hoạt động các xã

Hội LHPN xã Đặng Xá, Đông Dư tổ chức Hội nghị Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05.
Ngày đăng 13/04/2018 | 05:37  | View count: 242

Chiều 13/4, Hội LHPN xã Đặng Xá và Đông Dư tổ chức Hội nghị Sơ kết 2 năm thực hiện Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với biểu dương các gương điển hình tiên tiến nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Hội nghị của Hội Phụ nữ xã Đặng Xá.

    * Trong 02 năm qua, Hội LHPN xã Đặng Xá đã triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác tuyên truyền học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được coi trọng. Các mô hình làm theo tấm gương đạo đức của Bác tiếp tục được được duy trì tốt tại các chi, tổ đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả. Sau 02 năm thực hiện Chỉ thị đã có nhiều tập thể, cá nhân điển hình được tôn vinh. Việc đẩy mạnh học tập và làm theo gương Bác đã tạo chuyển biến về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện cần kiệm, liêm chính, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, tinh thần tương thân, tương ái giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn...của cán bộ, hội viên phụ nữ, góp phần quan trọng xây dựng phẩm chất đạo đức người phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước. 

Khen thưởng các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện chỉ thị 05-CT/TW ở xã Đặng Xá.

    Nhân dịp này Hội LHPN xã đã biểu dương, khen thưởng 06 gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước và 14 chi hội đạt thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chỉ thị 05-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

    * Hai năm qua, Hội LHPN xã Đông Dư đã triển khai việc học tập, làm theo gương Bác bằng những việc làm thiết thực, phù hợp với hoạt động của hội. Nổi bật là việc vận động cán bộ, hội viên thực hành tiết kiệm theo gương Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực như: duy trì hoạt động nhóm phụ nữ tiết kiệm, nhóm phụ nữ giúp nhau, phong trào tiết kiệm trong chi tiêu, sản xuất, mô hình tiết kiệm tại chi hội để giúp đỡ phụ nữ nghèo, cận nghèo vay vốn phát triển kinh tế, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang….

Chủ tịch Hội LHPN HuyệnNguyễn Thị Hương Trà phát biểu tại hội nghị xã Đông Dư.

    Ngoài ra, với vai trò, trách nhiệm của mình, cán bộ, hội viên hội LHPN xã Đông Dư còn tích cực trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn  minh, bảo vệ môi trường. Thông qua việc trồng và chăm sóc 5 đoạn đường nở hoa, 9 đoạn đường tự quản, cán bộ, hội viên Hội phụ nữ xã đã góp phần làm cho cảnh quan môi trường sống trở lên xanh, sạch, đẹp, được cán bộ và nhân dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

Ký cam kết thực hiện mô hình “ Thay đổi hành vi ATTP”.

    Nhân dịp này, Hội LHPN xã Đông Dư cũng đã tổ chức ký cam kết với 2 chi hội 6 và 8 trong việc thực hiện mô hình  “ Thay đổi hành vi trong ATTP”; khen thưởng 03 tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị./.

 

Các tập thể được khen thưởng tại hội nghị.

Hoàng Anh, Hà Phương

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới