hoạt động các xã

Hội nông dân xã Lệ Chi tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023.
Ngày đăng 05/02/2018 | 05:05  | View count: 411

Hai ngày 04 và 05/02, Hội nông dân xã Lệ Chi tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023.

    5 năm qua, Hội nông dân xã Lệ Chi đã phát huy có hiệu quả cao tính chủ động, linh hoạt và tích cực trong triển khai và thực hiện các phong trào thi đua, các chương trình công tác nhất là việc chung tay tham gia xây dựng NTM. Nổi bật là đã giải ngân trên 19 tỷ đồng từ các nguồn, đảm bảo nguồn vốn quản lý hàng năm đạt trên 8 tỷ đồng cho hội viên vay thực hiện các mô hình kinh tế; đã tổ chức 5 lớp dạy nghề ngắn hạn, 5 lớp IPM và 38 buổi tập huấn chuyển giao tiến bộ KHKT vào sản xuất, từ đó góp phần giảm gần 200 hộ hội viên nghèo và cận nghèo; đã vận động hội viên hiến trên 30.000 m2 đất làm giao thông, thủy lợi nội đồng và các công trình phúc lợi; đã vận động hội viên tham gia nhiều loại hình giải quyết việc khó trong công tác vệ sinh môi trường,v.v. Qua đó góp phần đáng kể vào việc xã hoàn thành chương trình xây dựng NTM vào cuối năm 2017. Với thành tích đã đạt được, 5 năm liên tục Hội nông dân xã Lệ Chi đạt VMXS trong tốp đầu phong trào nông dân huyện

DSC00350.JPG  

Chủ tịch Hội nông dân huyện Chu Anh Tuấn phát biểu tại Đại hội.

     Đại hội đã bầu 11 đại biểu vào BCH Hội nông dân khóa XI nhiệm kỳ 2018-2023 và bầu 7 đại biểu đi dự Đại hội Hội nông dân huyện lần thứ X.

BCH Hội nông dân xã khóa XI, nhiệm kỳ 2018-2023.

    Tại Đại hội, đã có 3 tập thể và 26 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội nhiệm kỳ qua được khen thưởng./.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc tại Đại hội.

                                                            Minh Liễu

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới