hoạt động các xã

Đặng Xá tổng kết phong trào thi đua khen thưởng, Quốc phòng an ninh năm 2017.
Ngày đăng 02/02/2018 | 06:26  | View count: 121

Chiều 02/02, UBND xã Đặng Xá đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng, quốc phòng an ninh năm 2017 và phát động phong trào thi đua năm 2018.

    Năm 2017, phong trào thi đua ở Đặng Xá được triển khai thực hiện tốt và duy trì thường xuyên, đã có tác dụng động viên, giữ vững và phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, tạo động lực mới góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đến cuối năm 2017 toàn xã có 15 hộ nghèo và 16 hộ cận nghèo, thu nhập bình quân đầu người đạt 39 triệu đồng/người/năm; phong trào văn hóa văn nghệ, TDTT tiếp tục được duy trì và phát triển. Đối tượng chính sách, người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm. Công tác cải cách hành chính, thực hiện năm “Kỷ cương hành chính” được triển khai hiệu quả. 

   

Bí thư Đảng ủy  Hoàng Cao Sơn  phát biểu tại hội nghị .

    Với những kết quả đạt được năm 2017, UBND xã được Thành phố tặng thưởng cờ thi đua xuất sắc; Ban Công an, Ban CHQS được công nhận Đơn vị quyết thắng; t ập thể CBCC xã được UBND huyện công nhận tập thể Lao động tiên tiến và cơ quan U BND xã được công nhận đạt danh hiệu " Đơn vị văn hóa".

 

  

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

   Tại hội nghị UBND xã đã khen thưởng 17 tập thể và 40 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017./.

                                                                    Thu Hằng-UBND xã Đặng Xá

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới