hoạt động các xã

Các Đảng bộ tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017.
Ngày đăng 02/02/2018 | 06:05  | View count: 92

Các ngày từ 31/01 đến 02/02, các Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ huyện tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, triền khai nhiệm vụ năm 2018. Đây là một trong các chương trình công tác nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ huyện.

   * Đồng chí Đặng Thị Huyền - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban tổ chức huyện ủy về dự hội nghị tổng kết của Đảng bộ xã Đặng Xá.

   Năm 2017, Đảng bộ xã Đặng Xá đã không ngừng phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu kế hoạch đề ra, triển khai thực hiện và thu được nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực. Trong năm, Đảng bộ xã đã kết nạp được 8 đảng viên, 10 Chi bộ đạt TSVM (47.6%), có 315 đảng viên đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (85.7 %), trong đó có 40 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhờ đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế, tăng giàu giảm nghèo nên công tác xây dựng nông thôn mới đạt kết quả bền vững. 

   Nhân dịp này, Đảng bộ xã Đặng Xá đã trao giấy khen cho 4 chi bộ đạt TSVM 5 năm liền, 6 chi bộ đạt TSVM năm 2017 và 40 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2017.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân ở Đảng bộ xã Đặng Xá.

   * Đồng chí Đinh Tất Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra huyện ủy về dự và phát biểu ý kiến chí đạo tại hội nghị tổng kết của Đảng bộ xã Đa Tốn.

    Năm 2017, Đảng bộ xã Đa Tốn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn; nâng cao năng lực, hiệu lực quản lý, điều hành của HĐND xã; nâng cao năng lực chỉ đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân ở Đảng bộ xã Đa Tốn.

        Tại hội nghị, Đảng ủy xã Đa Tốn đã khen thưởng 05 chi bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh và 22 tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.

      * Năm 2017, công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ xã Yên Thường quan tâm thực hiện có hiệu quả trên cả 3 mặt: chính trị - tư tưởng, tổ chức – cán bộ và công tác kiểm tra. Trong năm, Đảng bộ xã kết nạp được 14 đảng viên mới, đạt 140% kế hoạch huyện giao. Kết quả đánh giá phân loại đảng viên: tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 12,74%, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm 85,58%, 8 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân tại Đảng bộ Yên Thường.

    Nhân dịp tổng kết công tác xây dựng Đảng,  Đảng ủy xã biểu dương, khen thưởng 8 tập thể và 26 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2017.

   * Năm 2017, Đảng bộ xã Trung Mầu đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Đặc biệt trong công tác xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ xã đã chỉ đạo toàn bộ hệ thống chính trị từ xã đến thôn tập trung dồn sức quyết tâm hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới trong năm 2017. Tính đến thời điểm này, xã Trung Mầu đã hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới với 16 tiêu chí đạt và 3 tiêu chí cơ bản đạt. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được thực hiện có hiệu quả. Qua phân tích chất lượng đảng viên cuối năm, Đảng bộ xã có 11,3% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 80,4% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và 54,5% số chi bộ đạt trong sạch vững mạnh. Với những kết quả đã đạt được, năm 2017, Đảng bộ xã Trung Mầu được huyện ủy công nhận là đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Các tập thể có thành tích được khen thưởng tại xã Trung Mầu.

    Tại hội nghị tổng kết, đảng bộ xã Trung Mầu đã khen thưởng 5 tập thể và 19 cá nhân có thành tích trong năm 2017.

   * Đồng chí Nguyễn Khắc Định – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận huyện ủy dự hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng xã Dương Quang.

 Năm 2017, Đảng ủy xã Dương Quang đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh gắn với thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của “năm kỷ cương hành chính” đi đôi với nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị. Kết quả cuối năm, các ban, ngành, đoàn thể trong xã đều được cấp trên công nhận đạt VMXS và hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng bộ có 24 đảng viên được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt tỷ lệ 12,3%; 162 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 83,1%; có 8 đảng viên xếp loại hoàn thành nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 4,1%; 1 đảng viên xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ, chiếm 0,5%. Toàn Đảng bộ có 7 Chi bộ được xếp loại TSVM, 7 Chi bộ còn lại hoàn thành tốt nhiệm vụ.  

        

Các Chi bộ TSVM năm 2017 xã Dương Quang được khen thưởng.

     Tại hội nghị, ông Nguyễn Đức Bạch ở thôn Bình Trù được trao Quyết định công  nhận là cán bộ tiền khởi nghĩa. Huyện ủy khen thưởng 01 chi bộ đạt TSVM 5 năm liên tục. Đảng ủy xã khen thưởng 6 tập thể và 24 cá nhân xuất sắc./.

    * Đảng bộ thị trấn Trâu Quỳ đã tổ chức lễ kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và phát hành cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ và nhân dân thị trấn Trâu Quỳ” giai đoạn 1930 – 2015.

    Cuốn lịch sử đã ghi lại có hệ thống những nét chính yếu trong tiến trình xây dựng và phát triển của Trâu Quỳ từ năm 1930 đến năm 2015. Bên cạnh những thành tựu  đạt được trong suốt 85 năm qua, cuốn sách còn chỉ rõ những mặt hạn chế, tồn tại và rút ra bài học kinh nghiệm, góp phần giúp Đảng bộ thị trấn Trâu Quỳ có định hướng đúng đắn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương trước những yêu cầu mới của quê hương, đất nước.

Các đồng chí lãnh đạo thị trấn các thời kỳ được trao tặng sách tại buổi lễ.

   * Tại lễ kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng, Đảng bộ xã Đình Xuyên đã phát hành cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Đình Xuyên (1930-2015)”, Tổng kết công tác Đảng năm 2017.

   Năm 2017, Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và đạt được những kết quả quan trọng, đó là duy trì và tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác xây dựng nông thôn mới, thu ngân sách đạt kết quả, quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đất đai, môi trường, trật tự xây dựng, đô thị được tăng cường. Lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm; hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi. Các chính sách xã hội, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, giải quyết việc làm, giảm nghèo… được thực hiện tốt. An ninh chính trị, TTATXH được giữ vững; công tác quân sự địa phương được tăng cường.

Phát hành cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Đình Xuyên giai đoạn 1930 – 2015”.

    Tại hội nghị, Đảng bộ xã Đình Xuyên đã trao tặng cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Đình Xuyên giai đoạn 1930 – 2015” cho các đồng chí nguyên Bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND xã qua các thời kỳ, các đồng chí trong BCH Đảng ủy, MTTQ và các trưởng đoàn thể của xã và các đồng chí là Bí thư chi bộ.

    Nhân dịp này, Huyện ủy đã khen thưởng 02 tập thể đạt 5 năm liền trong sạch vững mạnh và 10 cá nhân 5 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng ủy xã khen thưởng cho 04 tập thể đạt trong sạch vững mạnh và 13 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ./.

    * Tổng kết năm 2017, Đảng bộ xã Ninh Hiệp có 08 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh;  07 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 29 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bình xét thi đua năm 2017, Đảng bộ được Ban Thường vụ huyện uỷ công nhận "Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh"

Các tập thể, cá nhân xuất sắc xã Ninh Hiệp được khen thưởng.

   Tại hội nghị, Huyện ủy Gia lâm đã khen thưởng 02 chi bộ trực thuộc cơ sở đạt trong sạch vững mạnh 05 năm liền và 04 đảng viên đạt “Đảng viên dủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 05 năm liền. Đảng bộ xã đã tặng giấy khen cho 11 tập thể, 33 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đảng năm 2017./.

Minh Liễu , Thu Hằng (xã Đặng Xá), Kiều Lương (xã Đa Tốn), Hà Phương, Ngọc Minh, Đào Hương, Nguyễn Lan, Nguyễn Quyết.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới