hoạt động các xã

Dương Hà tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017.
Ngày đăng 02/02/2018 | 09:22  | View count: 35

Chiều ngày 01/02, UBND xã Dương Hà đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017.

     Năm 2017, xã Dương Hà đã triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động, phong trào thi đua yêu nước gắn với việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thực hiện năm “ Kỷ cương hành chính 2017”, “ Cải cách hành chính”…Các phong trào Thi đua trong các ngành, đoàn thể, các thôn, cụm dân cư phát triển mạnh mẽ, nhiều đổi mới, có chiều sâu, chất lượng. Công tác biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được thực hiện kịp thời, đảm bảo tính công khai, dân chủ, qua đó đã khích lệ phong trào thi đua, tạo  động lực quan trọng góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh- quốc phòng của địa phương.

   Tại hội nghị, UBND xã Dương Hà đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018 tập trung vào 4 nhiệm vụ và 5 giải pháp trọng tâm: tiếp tục đẩy mạnh việc “ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nâng cao chất lượng phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” , đặc biệt chú trọng đến công tác vệ sinh môi trường.

   Nhân dịp này, UBND xã đã  khen thưởng 05 tập thể và 33 cá nhân điển hình tiên tiến về công tác thi đua khen thưởng năm 2017./.

   

Các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua được khen thưởng.

Hà Phương

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới