hoạt động các xã

Đảng bộ các cơ sở tổng kết công tác Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018
Ngày đăng 30/01/2018 | 05:07  | View count: 170

Trong các ngày từ 27 đến /01, các Đảng bộ xã, thị trấn đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

   * Tại hội nghị của Đảng bộ xã Dương Hà đồng chí Chu Thị Thanh Huyền - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Năm qua, Đảng bộ xã Dương Hà đã thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng, công tác kiểm ta giám sát của Đảng được Đảng bộ xã chú trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, xây dựng Đảng TSVM. Qua công tác đánh giá, phân loại chi bộ, đảng viên năm 2017, Đảng bộ xã có 4/9 chi bộ đạt danh hiệu TSVM, 11,4% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 80,9% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng bộ đã lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ kinh tế xã hội của địa phương.

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại hội nghị xã Dương Hà.

   Nhân dịp này, Đảng ủy xã đã khen thưởng 8 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2017.

    * Tại hội nghị tổng kết của Đảng bộ xã Kim Sơn, đồng chí Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Ban Thường vụ- Trưởng ban Dân vận huyện ủy dự và phát biểu ý kiến.

Với phương châm: Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, năm 2017,  Đảng bộ xã Kim Sơn đã thực hiện có hiệu quả vai trò lãnh đạo toàn diện. Kinh tế có bước tăng trưởng khá với bình quân thu nhập đầu người đạt trên 40 triệu đồng/năm; duy trì và nâng cao chất lượng 19 tiêu chí NTM. Công tác xây dựng Đảng được thực hiện đồng bộ trên cả ba mặt: công tác chính trị- tư tưởng, công tác tổ chức- cán bộ, công tác giám sát và kiểm tra. Đảng ủy đã cử 13 quần chúng ưu tú học các lớp tìm hiểu về đảng; kết nạp 8 đảng viên mới, vượt 01 chỉ tiêu huyện giao; đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị tặng HHĐ 119 đảng viên,v.v…Hoạt động của HĐND, UBND, MTTQ và các đoàn thể đều được cấp trên công nhận đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc. Đảng bộ xã được huyện ủy công nhận giữ vững danh hiệu Đảng bộ TSVM.

 

Trưởng ban Dân vận huyện ủy Nguyễn Khắc Định phát biểu ý kiến tại hội nghị xã Kim Sơn.

    Nhân dịp này, 19 lượt tập thể và 33 cá nhân xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2107 được Đảng ủy xã Kim Sơn khen thưởng. Bí thư đảng ủy xã Nguyễn Khắc Hình được trao tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Dân vận.

Khen thưởng các tập thể ở Đảng bộ Kim Sơn.

    * Năm 2017 công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ xã Dương Xá quan tâm thực hiện trên cả 3 mặt Chính trị - tư tưởng,  Tổ chức - cán bộ và công tác Kiểm tra giám sát đã tạo được lòng tin trong quần chúng và nhân dân.. Đảng bộ đã cụ thể hóa những chủ trương, đường lối  của Đảng thành các chương trình hành động phù hợp với địa phương. Các phong trào thi đua có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. Các chỉ tiêu về phát triển kinh tế đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, an ninh chính trị TTATXH được giữ vững và đảm bảo. Công tác phát triển Đảng được chú trọng. Năm 2017 đảng bộ xã kết nạp được 10 đảng viên mới đạt 125% kế hoạch. Kết quả đánh giá phân loại đảng viên cho thấy tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 12,78%, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm 82,71%, 9 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh. Đảng bộ xã tiếp tục là đảng bộ trong sạch vững mạnh 2017.

Bí thư Đảng ủy xã Dương Xá trình bày báo cáo tại hội nghị.

   Nhân dịp này Đảng bộ xã đã khen thưởng 8 tập thể 36 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác Đảng năm 2017.

Chủ tịch UBND xã Dương Xá trao giấy khen cho các cá nhân xuất sắc.

     * Năm 2017, BCH Đảng bộ xã Lệ Chi tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành chương trình xây dựng NTM và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng. Theo đó, Đảng ủy xã đã ra nhiều nghị quyết chuyên đề thực hiện các khâu khó, việc khó trong thực hiện các tiêu chí về thu nhập, giảm hộ nghèo, giảm tỷ lệ thể thấp còi, suy dinh dưỡng; bảo vệ môi trường; tăng tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện; tăng số lượng đảng viên mới và nâng cao chất lượng đảng viên. Từ sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt của Đảng ủy, UBND đã nâng cao vai trò chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước, nhất là trong lĩnh vực thu ngân sách, cải cách hành chính, quản lý đất đai… HĐND tăng cường hoạt động giám sát việc thực thi các nhiệm vụ trên địa bàn. MTTQ và các đoàn thể theo đó đã đảm nhận nhiều công trình, phần việc tham gia xây dựng NTM như nâng số vốn cho hội viên vay từ các nguồn đạt trên 20 tỷ đồng. Công tác VSMT có chuyển biến tích cực, an ninh trật tự đảm bảo.

Khen thưởng các tập thể ở Đảng bộ xã Lệ Chi.

    Năm 2018, Đảng bộ xã Lệ Chi sẽ tập trung khắc phục có hiệu quả hạn chế nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, đáp ứng yêu cầu công tác lãnh đạo trong tình hình mới.

    Tại hội nghị, Đảng bộ xã Lệ Chi đã tặng giấy khen và phần thưởng tới 8 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2017./.

                                                                        Minh Liễu, Hà Phương, Hoàng Anh

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới