hoạt động các xã

Các xã, thị trấn tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017.
Ngày đăng 29/01/2018 | 09:28  | View count: 265

Chiều 26 và ngày 27/1, các xã Phù Đổng, Lệ Chi và thị trấn Trâu Quỳ tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng, phát động phong trào thi đua năm 2018.

    * Năm 2017, xã Phù  Đổng đạt tổng sản lượng lương thực là 2.739 tấn, đạt 98,5% so với kế hoạch giao. Trong đó nổi bật là diện tích trồng hoa, cây cảnh với 24 ha cho giá trị kinh tế khoảng 800 triệu đồng/ha/năm , cây ăn quả là 60 ha, đạt 300 triệu đồng/ha/năm. Thu nhập bình quân đầu người trên năm ước đạt 41,5 triệu đồng. Phong trào thi đua trong công tác cải cách hành chính, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và lĩnh vực an ninh quốc phòng được xã chú trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân  tiêu biểu ở xã Phù Đổng.

        Tại hội nghị, đã có 9 tập thể, 45 cá nhân và 29 gia đình được UBND xã khen thưởng.

       * Trong năm qua, các phong trào thi đua trên địa bàn thị trấn Trâu Quỳ đã được các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các đoàn thể hưởng ứng tích cực, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của thị trấn. Tổng doanh các ngành chủ yếu do thị trấn quản lý ước đạt 1.150 tỷ đồng, bằng 102,1% kế hoạch năm. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 14,231 tỷ đồng, bằng 151% dự toán huyện giaoToàn thị trấn có 205 lượt tập thể, gia đình, cá nhân được biểu dương khen thưởng. Trong đó,  UBND thị trấn được UBND huyện khen thưởng tập thể lao động tiên tiến; UB MTTQ thị trấn được Trung ương MTTQ Việt Nam và UB MTTQ thành phố tặng bằng khen; Hội CTĐ dược Trung ương Hội tặng bằng khen; Đoàn Thanh niên được Thành Đoàn tặng bằng khen.

Khen thưởng các tập thể, các nhân tiêu biểu của thị trấn Trâu Quỳ.

    Nhân dịp này, thị trấn Trâu Quỳ đã biểu dương, khen thưởng 22 tập thể, 12 gia đình và 33 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác thuế năm 2017./.

     * Năm 2017 là năm xã Lệ Chi đặt quyết tâm hoàn thành chương trình xây dựng NTM nên phong trào thi đua được xã Lệ Chi triển khai sâu rộng và được đa dạng cả về nội dung và hình thức phát huy được sự đồng thuận, thống nhất cao từ các tầng lớp nhân dân trong xây dựng NTM. Kinh tế xã hội trên địa bàn có sự phát triển toàn diện. Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 37,48 triệu đồng/năm. Toàn xã đã giảm 50 hộ nghèo. Nhân dân đã đóng góp hàng trăm triệu đồng tham gia xây dựng giao thông và ủng hộ các quỹ nhân đạo, từ thiện cùng ngàn ngày công giám sát các dự án  xây dựng. Phong trào văn hóa văn nghệ, thể taho có nhiều nét mới, vệ sinh môi trường có chuyển biến tích cực. Toàn xã có trên 91% hộ đạt gia đình văn hóa, 5/6 thôn và 1 tổ dân phố đạt thôn, tổ dân phố văn hóa. Bộ mặt nông thôn khởi sắc theo hướng văn minh, hiện đại. Với kết quả toàn diện đã đạt được, xã Lệ Chi đã đạt chuẩn NTM theo đúng kế hoạch của huyện.

Lễ ký giao ước thi đua năm 2018 xã Lệ Chi.

    Nhân dịp này, xã Lệ Chi đã khen thưởng 13 tập thể và 32 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2017./.

Minh Liễu, Hà Phương, Đào Hương

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới