hoạt động các xã

Dương Xá tổng kết phong trào thi đua khen thưởng.
Ngày đăng 26/01/2018 | 06:03  | View count: 120

Chiều 26/01, xã Dương Xá tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017 và phát động phong trào thi đua năm 2018.

    Năm 2017, phong trào thi đua yêu nước ở xã Dương Xá được gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào người tốt - việc tốt. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng ở địa phương. Đến cuối năm 2017 toàn xã có 15 hộ nghèo và 18 hộ cận nghèo, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 44 triệu đồng/người/năm; phong trào văn hóa văn nghệ, TDTT tiếp tục được duy trì và phát triển. Đối tượng chính sách, người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm. Công tác cải cách hành chính, thực hiện năm trật tự văn minh đô thị được triển khai hiệu quả. 

Khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc.

    Với những kết quả đạt được năm 2017, UBND xã được Thành phố tặng thưởng cờ thi đua trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; UBND huyện khen thưởng đơn vị quyết thắng và tặng danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến 10 năm liên tục.

    Năm 2018 xã Dương Xá tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua mà nòng cốt là phong trào “Người tốt, việc tốt” và cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt” để phong trào thực sự là động lực thúc đẩy các phong trào phát triển KTXH, ANQP, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của xã./.

Hoàng Anh

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới