hoạt động các xã

Đảng bộ các xã Dương Quang, Kim Sơn quán triệt nghị quyết Hội nghị Trung ương 6.
Ngày đăng 05/01/2018 | 12:19  | View count: 1251

Sáng 5/1, Đảng bộ các xã Dương Quang, Kim Sơn tổ chức hội nghị quán triệt nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng

   Cán bộ, đảng viên các xã trên đã nghe BCV của TW và Thành phố đã truyền đạt nội dung cơ bản 4 Nghị quyết được ban hành gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về công tác dân số trong tình hình mới”.

Cán bộ, đảng viên dự hội nghị quán triệt nghị quyết Hội nghị Trung ương 6.

Báo cáo viên quán triệt Nghị quyết tại xã Kim Sơn.

   Qua học tập giúp đảng viên hai xã được nắm bắt nội dung cơ bản 4 nghị quyết hội nghị  lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành. Từ đó tạo sự thống nhất của toàn thể cán bộ, đảng viên với các quan điểm lãnh đạo của Đảng và có kế hoạch hành động, góp phần đưa các Nghị quyết vào cuộc sống, nhằm tạo chuyển biến tích cực, toàn diện trong đời sống xã hội trên địa bàn./.

                                                                                                                Minh Liễu

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới