hoạt động các xã

Hội nghị tổng kết công tác an ninh - quân sự - tư pháp xã Ninh hiệp.
Ngày đăng 30/12/2017 | 08:37  | View count: 1374

Sáng 29/12, UBND xã Ninh hiệp tổ chức hội nghị tổng kết phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, công tác Quốc phòng – quân sự địa phương, công tác tư pháp và phòng chống tệ nạn xã hội năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

    Năm qua, xã Ninh hiệp đã thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, công tác Quốc phòng – quân sự địa phương, công tác tư pháp và phòng chống tệ nạn xã hội. Phong trào toàn dân tham gia giữ gìn ANCT, phòng chống tội phạm được đẩy mạnh, giải quyết kịp thời các vụ việc và quản lý chặt các đối tượng tù tha, nghiện ma túy, trộm cắp tại cộng đồng. ANCT của địa phương được giữ vững. Xã hoàn thành chỉ tiêu giao quân, xây dựng lực lượng dự bị động viên, lực lượng dân quân tự vệ. Công tác giải quyết đơn thư được bộ phận tư pháp xã quan tâm, trong năm đã tổ chức hòa giải tại cụm dân cư nhiều vụ việc, trên 85% đơn thư được giải quyết tại địa phương.

Bí thư Đảng ủy xã Lâm Tiến Bắc phát biểu tại hội nghị.

    Năm 2018, xã Ninh Hiệp tiếp tục tập trung cho công tác đảm bảo ANTT-ATGT tại địa phương, thực hiện tốt công tác quản lý hành chính trên địa bàn, quản lý đối tượng, phòng ngừa tấn công trấn áp đối tượng tội phạm, tệ nạn xã hội, tăng cường công tác PCCC. Phát huy phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, phòng ngừa tội phạm, tổ chức tốt công tác hòa giải mâu thuẫn từ thôn xóm. Trước mắt, xã phán đấu hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2018.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Nguyễn Quyết (xã Ninh Hiệp)

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới