hoạt động các xã

Kỳ họp HĐND các xã.
Ngày đăng 27/12/2017 | 06:41  | View count: 1012

Hai ngày 26, 27/12, các xã Lệ Chi, Ninh Hiệp, Phú Thị, Phù Đổng và Yên Viên đã tổ chức kỳ họp HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021.

    * Tại kỳ họp HĐND xã Lệ Chi ngày 27/12, đồng chí Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Ban Thường vụ,  Trưởng ban Dân vận huyện ủy dự và phát biểu ý kiến.

    Với quyết tâm hoàn thành chương trình NTM, năm 2017, xã Lệ Chi đã phát huy có hiệu quả sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ kinh tế xã hội. Giá trị sản xuất các ngành kinh tế của xã tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 37,5 triệu đồng/năm, hộ nghèo giảm còn 1,94% (giảm 50 hộ so với năm 2016). Thu ngân sách vượt chỉ tiêu huyện giao; Các hoạt động văn hóa xã hội đều đạt kết quả cao hơn năm trước; an  ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hoạt động giám sát của HĐND xã được nâng cao về chất lượng, góp phần củng cố và tăng lòng tin của các tầng lớp nhân dân với sự điều hành của UBND xã.

 

Đồng chí  Nguyễn Khắc Định - Trưởng ban Dân vận huyện ủy phát biểu ý kiến tại kỳ họp HĐND xã Lệ Chi.

    Các đại biểu HĐND xã đã chất vấn UBND xã tập trung vào các nhóm vấn đề: xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát triển kinh tế theo vùng chuyên canh, hoàn thiện tiêu chí NTM và nâng cao chất lượng môi trường. Các vấn đề trên đã được lãnh đạo xã Lệ Chi giải đáp và đưa ra thảo luận tại kỳ họp, nhằm tạo sự đồng thuận nhất trí cao trong xây dựng Nghị quyết thông qua tại kỳ họp, tạo tiền đề cho việc triển khai và thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của kỳ họp trong thời gian tới.

    * Tại kỳ họp HĐND xã Ninh hiệp sáng 26/12, đồng chí Nguyễn Đức Hồng - Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện tới dự và phát biểu ý kiến

    Năm 2017 tình hình phát triển kinh tế trên địa bàn xã được duy trì ổn định và từng bước phát triển, thu ngân sách ước đạt trên 41,4 tỷ đồng đạt 142,8% dự toán. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá xã hội, công tác chính sách xã hội được quan tâm; tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao chất lượng hiệu quả công việc, nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Triển khai hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Đồng chí Nguyễn Đức Hồng – PCT HĐND huyện phát biểu tại kỳ họp HĐND xã Ninh Hiệp.

    * Tại kỳ họp thứ 5 sáng 27/12, HĐND xã Phú Thị, đồng chí Phùng Xuân Việt - Phó Chủ tịch HĐND huyện đã tới dự.

Kỳ họp thứ 5 – HĐND xã Phú Thị.

    Năm 2017, kinh tế trên địa bàn xã Phú Thị có bước phát triển khá, bình quân thu nhập đạt 37,5 triệu đồng một người, tăng 12% so với năm 2016. Các hoạt động văn hóa xã hội tiếp tục được duy trì, trong đó có nhiều mặt đạt kết quả cao hơn năm trước. Thu ngân sách nhà nước đạt 140% dự toán huyện giao; Trật tự văn minh đô thị có chuyển biến tích cực; 4/5 thôn được huyện công nhận đạt làng văn hóa. Xã được UBND huyện công nhận giữ vững danh hiệu “ xã đạt chuẩn văn hóa NTM”. Hoạt động giám sát của HĐND đã hướng vào việc giám sát theo chuyên đề và theo ý kiến, kiến nghị của nhân dân nên từng bước tạo được sự tin tưởng của cử tri. Tuy nhiên để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong hoạt động quản lý nhà nước tại địa phương, các ý kiến phát biểu và chất vấn của đại biểu HĐND tại kỳ họp đề nghị HĐND, UBND có giải pháp cụ thể trong củng cố và nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường đầu tư cho phát triển kinh tế nông nghiệp; tập trung hoàn thiện tiêu chí NTM về cơ sở hạ tầng; xử lý vi phạm về đất đai, giải quyết bức xúc về vệ sinh môi trường, tệ nạn xã hội, v.v…

    * Tại kỳ họp ngày 27/12, HĐND xã Phù Đổng nhiệm kỳ 2016- 2021 đã đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ năm 2017, bàn nhiệm vụ năm 2018. Năm 2017, tổng sản lượng lương thực của xã đạt 3.489 tấn, công nghiệp, thương mại, dịch vụ của xã đang phát triển với gần 400 hộ kinh doanh cá thể hoạt động trên nhiều lĩnh vực như: dịch vụ hàng hóa, mộc, cơ khí, xây dựng…góp phần tăng bình quân thu nhập người dân lên 41,5 triệu đồng/ năm 

    Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn các vấn đề mà đại biểu HĐND và cử tri quan tâm. Trong đó tập trung vào các vấn đề như: vệ sinh môi trường, định hướng phát triển nông nghiệp trong thời gian tới, tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn.

 

Kỳ họp thứ 5 – HĐND xã Phù Đổng.

    * Kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân xã Yên Viên khóa XX, nhiệm kỳ 2011- 2016 diễn ra ngày  26/12.

    Kỳ họp đã đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2017, trên cơ sở đó bàn và quyết định các mục tiêu, nhiệm vụ về kinh tế - xã hội năm 2018. Xem xét thông qua các Nghị quyết thường kỳ về tài chính, ngân sách cùng các Nghị quyết chuyên đề về mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích công cộng thực hiện trong năm 2018….

                                          Kỳ họp HĐND xã Yên Viên.

                                          Minh Liễu, Ngọc Minh, Hà Phương, Nguyễn Quyết

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới