ĐƯỜNG DÂY NÓNG CỦA UBND CÁC XÃ, THỊ TRẤN

THỐNG KÊ ĐƯỜNG DÂY NÓNG CÁC XÃ, THỊ TRẤN

TT

ĐƠN VỊ

SĐT

HÒM THƯ

 

NGƯỜI TRỰC

 

1

UBND TT Trâu Quỳ

3.8276.455

0904.544.668

tttq_gialam@hanoi.gov.vn

Nguyễn Hà Bắc

2

UBND TT Yên Viên

3.8273.061

0913.703.725

ttyv_gialam@hanoi.gov.vn

Đồng Thị Tuyết Lan

3

UBND xã Bát Tràng

3.8740.800

0915.036.500

xbt_gialam@hanoi.gov.vn

Đ/c Nguyễn Tuấn Anh

4

UBND xã Cổ Bi

 38276372

xcb_gialam@hanoi.gov.vn

Nguyễn Thị Hạnh

5

UBND Xã Dương Hà

3.8273346

0944.005.488

xdh_gialam@hanoi.gov.vn

Đ/c Nguyễn Thị Thùy Dung

6

UBND xã Dương Quang

3.8276628

0987.976.204

xdq_gialam@hanoi.gov.vn

Đ/c Đào Thị

 Thu Giang

7

UBND xã Dương Xá

3.8276244

xduongxa_gialam@hanoi.gov.vn

Đ/c Nguyễn Xuân Nam

8

UBND xã Kiêu Kỵ

3 8276 583

0966 266 698

xkk_gialam@hanoi.gov.vn

Đ/c Nguyễn Văn Tiến

9

UBND xã Kim Sơn

3. 8276.587

0946031668

xks_gialam@hanoi.gov.vn

Đ/c Lê Anh Đức

10

UBND xã Kim Lan

0979.947.818

xkl_gialam@hanoi.gov.vn

Đ/c Đào Thị Thu Hiền

11

UBND xã Lệ Chi

043 8276609

0974304357

xlc_gialam@hanoi.gov.vn

Đ/c Nguyễn Xuân Hùng

12

UBND xã Ninh Hiệp

3.8785274

0983.315.189

xnh_gialam@hanoi.gov.vn

Đ/c Nguyễn Đạo Đức

13

UBND xã Phú Thị

3 8276937

0904975699

xpt_gialam@hanoi.gov.vn

Đ/c Phùng Đức Dân

14

UBND xã Phù Đổng

3.8785383

0987.958.676

xpd_gialam@hanoi.gov.vn

Đ/c Nguyễn Văn Tài

Đ/c Trần Xuân Tĩnh

15

UBND xã Trung Mầu

3 6951360

0972.524.908

xtm_gialam@hanoi.gov.vn

Đ/c Nguyễn Minh Hùng

16

UBND xã Văn Đức

3 8740.741

0906112076

xvd_gialam@hanoi.gov.vn

Đ/c Đào Văn Tuyên

17

UBND xã Yên Thường

3.8272.881

0906.878.436

xyt_gialam@hanoi.gov.vn

Trần Văn Vượng

18

UBND xã Yên Viên

3.8273041.

01696317236.

xyv_gialam@hanoi.gov.vn

Đặng Thị Oanh

 

19

UBND xã Đa Tốn

0243.8745.866

 0981 870 555

xdt_gialam@hanoi.gov.vn

Vi Anh Đức

20

UBND xã Đặng Xá

3.8276.246

0909.048.984

xdangxa_gialam@hanoi.gov.vn

Đ/c Đoàn Thị

 Mai Hường

21

UBND xã Đình Xuyên

0988756099

xdinhxuyen_gialam@hanoi.gov.vn

Đ/c Nguyễn

Thị Mùi

22

UBND xã Đông Dư

3.8746.433

01686597576

xdd_gialam@hanoi.gov.vn

Đ/c Nguyễn Thị Hồng Hạnh

 

Các chuyên mục