đô thị

Hội nghị triển khai Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 của UBND huyện Gia Lâm và kế hoạch tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn Huyện.
Ngày đăng 23/04/2016 | 05:30  | View count: 347

Sáng ngày 21/4/2016, UBND huyện Gia Lâm tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 và kế hoạch tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn Huyện.

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Thuần - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Trương Văn Học – Phó Chủ tịch UBND huyện, đại diện Lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể thuộc Huyện, Lãnh đạo UBND và cán bộ địa chính 22 xã, thị trấn.

Đ/c Phùng Xuân Việt – Trưởng phòng Kinh tế trình bày một số quy định mới của Quyết định
số 06/2015/QĐ-UBND về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế trang trại,
kinh tế hộ theo mô hình kinh tế trang trại trên địa bàn Huyện

Ngày 15/12/2016, UBND huyện ban hành Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ban hành quy định về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế trang trại, kinh tế hộ theo mô hình kinh tế trang trại trên địa bàn Huyện. Quyết định này thay thế Quyết định số 700/QĐ-UBND ngày 04/12/2008. Theo đó, Quyết định số 06 đã quy định cụ thể đối tượng áp dụng, diện tích phương án, số lượng công trình được xây dựng tương ứng với diện tích phương án, quy định rõ trách nhiệm của UBND huyện, từng phòng, ban, đơn vị liên quan, UBND xã, thị trấn và cá nhân, hộ gia đình thực hiện phương án…; kèm theo là danh mục hồ sơ, quy trình tạm thời để thực hiện việc tiếp nhận tại Bộ phận "Một cửa" huyện.

Đ/c Nguyễn Thị Thanh Vân – Phó Giám đốc Ban quản lý dự án
trình bày kế hoạch tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn Huyện

Cũng tại Hội nghị, UBND huyện đã triển khai Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 19/4/2016 về tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện Gia Lâm chào mừng Ngày Giải phóng miền Nam (30/4), Quốc tế lao động (01/5), ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Việc tổ chức tổng vệ sinh môi trường được duy trì vào sáng thứ 7 hàng tuần, tổ chức đợt ra quân cao điểm vào các ngày 23/4, 07/5, 14/5/2016.

Đ/c Nguyễn Văn Quang – Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND, 
Trưởng bộ phận "Một cửa" huyện phát biểu ý kiến

Sau khi nghe các nội dung được triển khai, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến, đưa ra những kiến nghị về quy trình thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, về công tác điều tra, khảo sát phục vụ việc lập Đề án nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường trên địa bàn Huyện.

Đ/c Nguyễn Ngọc Thuần – UVBTVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện 
phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Thuần – Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn chủ động nghiên cứu quy trình thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, rà soát lại quy hoạch vùng sản xuất, đề xuất, kiến nghị bằng văn bản gửi về UBND huyện (qua phòng Kinh tế để tổng hợp); giao Ban Quản lý dự án phân công cán bộ chịu trách nhiệm tổng hợp, phối hợp với các xã, thị trấn hoàn thiện hồ sơ điều tra, khảo sát thực trạng môi trường tại địa phương, tham mưu UBND huyện thành lập các đoàn kiểm tra công tác tổng vệ sinh môi trường của từng xã, thị trấn; tăng cường công tác tuyên truyền, phát thanh, truyền thanh vào chiều thứ 6 và sáng thứ 7 về việc tổng vệ sinh môi trường; yêu cầu các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học trên địa bàn thực hiện tổng vệ sinh vào chiều thứ 6 hàng tuần, qua đó, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong việc giữ gìn, bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

 

                                                               T.Thủy – Văn phòng HĐND-UBND huyện.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới