đô thị

UBND huyện Gia Lâm yêu cầu các địa phương quyết liệt hơn nữa trong công tác khắc phục tồn tại trên đất công, đất nông nghiệp trên địa bàn Huyện
Ngày đăng 29/02/2024 | 14:01  | View count: 177

Sáng 29/02/2024, UBND huyện Gia Lâm đã có buổi giao ban tiến độ khắc phục tồn tại trên đất công, đất nông nghiệp trên địa bàn huyện. Đồng chí Dương Viết Cường- Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Hợi - Trưởng phòng TNMT huyện trình bày báo cáo tại hội nghị

   Theo báo cáo tại hội nghị, trên địa bàn Huyện có 641 vị trí UBND các xã, thị trấn cam kết thực việc khắc phục các vi phạm trên đất công, đất nông nghiệp 64/CP, gồm: 154 vị trí trên đất nông nghiệp 64/CP và 487 vị trí đất công (tổng số vị trí vi phạm giảm 02 vị trí là do UBND xã Dương Xá tổng hợp, báo cáo sai 01 vị trí; xã Dương Quang báo cáo sai 01 vị trí thuộc nhóm các vị trí cam kết thực hiện trước ngày 31/12/2023). Về tiến độ thực hiện, có 505 vị trí đất công, đất nông nghiệp 64/CP UBND các xã, thị trấn đã cam kết với UBND Huyện thực hiện việc khắc phục các vi phạm xong trước ngày 31/12/2023. Sau 08 tháng thực hiện theo cam kết (từ tháng 5/2023 đến ngày 31/12/2023), UBND các xã, thị trấn đã khắc phục được 373/505 vị trí, đạt 73,8% số vị trí cần thực hiện theo cam kết; còn 132 vị trí chưa thực hiện theo tiến độ cam kết. Tổng số vị trí đất công sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp chưa khắc phục xong, UBND các xã, thị trấn đề xuất thu tiền thuê đất là 53 vị trí trên địa bàn của 19 xã, thị trấn (riêng 03 xã Đông Dư, Văn Đức, Bát Tràng không còn vị trí đất công chưa khắc phục xong, hiện đang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp) với tổng số tiền thuê đất là 11.485.449.555 đồng.

Chủ tịch UBND xã Lệ Chi nêu ý kiến tại hội nghị

   Tại hội nghị, đại diện các phòng, ban của huyện, các xã, thị trấn đã thảo luận, đưa ra các đề xuất nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện khắc phục tồn tại trên đất công, đất nông nghiệp; quá trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Đồng chí PCT. UBND huyện Dương Viết Cường phát biểu kết luận

   Kết luận tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Dương Viết Cường yêu cầu lãnh đạo các xã, thị trấn nêu cao tinh thần trách nhiệm nhất là người đứng đầu trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng; quyết liệt trong công tác khắc phục tồn tại trên đất công, đất nông nghiệp trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, trên cơ sở kế hoạch, yêu cầu các xã, thị trấn rà soát, phân công nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch của xã, thị trấn hoàn thành trước 15/3 báo cáo UBND huyện để giám sát, theo dõi. Đối với công tác tổ chức thực hiện, đề nghị UBND các xã, thị trấn nghiên cứu, rà soát lại tổng hợp các nội dung dự thảo kế hoạch, đội ngũ cán bộ địa chính để kịp thời tháo gỡ khó khăn. Giao Phòng Nội vụ kiểm tra công vụ trong công tác khắc phục tồn tại trên đất công, đất nông nghiệp trên địa bàn huyện báo cáo UBND trước ngày 30/3/2024. Giao Phòng TNMT theo dõi tiến độ thực hiện, chủ động tham mưu UBND huyện để giao ban báo cáo theo lĩnh vực, chủ đề./.

Kim Anh

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới