đô thị

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn: “Gia Lâm sớm hoàn thiện đề án huyện thành quận trong thời gian sớm nhất”
Ngày đăng 16/05/2023 | 14:58  | View count: 409

Sáng 16/5/2023, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn đã chủ trì Hội nghị về công tác quản lý quy hoạch kiến trúc, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị trên địa bàn huyện Gia Lâm; tiến độ thực hiện “Đề án đầu tư xây dựng huyện thành quận”.

Toàn cảnh hội nghị do đồng chí Dương Đức Tuấn- PCT. UBND TP Hà Nội chủ trì. 

   Về phía huyện Gia Lâm, có các đồng chí Nguyễn Việt Hà- Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Tiến Việt- Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Đặng Thị Huyền- Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Trương Văn Học, Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Đồng chí Trương Văn Học, Ủy viên BTV Huyện ủy, PCT. UBND huyện Gia Lâm báo cáo tại hội nghị.

   PCT. UBND huyện Gia Lâm Trương Văn Học cho biết, thời gian qua huyện Gia Lâm đã tập trung triển khai Kế hoạch 196/KH-UBND, ngày 17/8/2022, của UBND huyện về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch trên địa bàn, trong đó, tập trung chỉ đạo rà soát các tồn tại, bất cập về quy hoạch báo cáo Thành phố phục vụ công tác điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô.

   Về công tác quản lý đô thị và trật tự xây dựng, huyện đã chỉ đạo các ngành và UBND các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân xây dựng theo quy hoạch, đã cấp 664 giấy phép xây dựng với tổng diện tích sàn 150.070m2; tập trung xử lý vi phạm trật tự xây dựng tồn đọng năm 2022 và vi phạm trật tự xây dựng năm 2023 trên địa bàn huyện. Trong kỳ, đã kiểm tra 677 công trình xây dựng khởi công, phát hiện 42 trường hợp vi phạm, lập hồ sơ xử phạt hành chính 42 công trình với số tiền phạt trên 1,75 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Việt Hà- Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu.

   Đối với công tác đầu tư xây dựng, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật đô thị, quản lý, phát triển nhà: năm 2023, huyện Gia Lâm triển khai thực hiện 129 dự án với tổng kế hoạch vốn 1.369,9 tỷ đồng; kết quả giải ngân 4 tháng đầu năm đạt 246,5 tỷ đồng, đạt 18,0% so với kế hoạch.

   Thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng môi trường huyện Gia Lâm, giai đoạn 2021-2025”, năm 2023, huyện đầu tư xây dựng mới 03 công viên, vườn hoa, 07 sân chơi, thực hiện kè tách nước thải khu dân cư, có hàng rào che chắn và tạo cảnh quan xanh 20 ao, hồ; chất lượng nước ao, hồ trong khu dân cư được duy trì… Đồng thời, tập trung chỉ đạo quyết liệt để đẩy nhanh công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn; tiếp tục đề xuất Thành phố xem xét, giải quyết khó khăn, bất cập trong việc bố trí quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội tại các dự án đấu giá quyền sử dụng đất ở nằm trong khu vực phát triển đô thị trên địa bàn huyện.

   Về tiến độ thực hiện “Đề án đầu tư xây dựng huyện thành quận”: Đối với tiêu chí thành lập quận: huyện và đơn vị Tư vấn đánh giá đạt 30/31 tiêu chí (Tiêu chí Trường THPT đạt chuẩn quốc gia chưa đạt); các Sở chuyên ngành mới thống nhất đánh giá 22 tiêu chí (20 tiêu chí đạt, 02 tiêu chí chưa đạt: Trường THPT đạt chuẩn quốc gia và Đất cây xanh công cộng trên địa bàn quận bình quân đầu người), còn 09 tiêu chí các Sở chưa đánh giá, trong đó: 02 tiêu chí các Sở đã có văn bản vào cuối năm 2022 thống nhất đánh giá đạt. Như vậy, theo quy định tại Nghị quyết số 26, 27, đến nay, huyện Gia Lâm đã đáp ứng tiêu chuẩn thành quận. Tuy nhiên, huyện cần được công nhận hoàn thành đối với 05 tiêu chí (Mật độ đường giao thông đô thị; Công trình thương mại dịch vụ cấp đô thị; Tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt chuẩn kỹ thuật; Đất cây xanh công cộng trên địa bàn bình quân đầu người và Tỷ lệ tuyến phố văn minh đô thị).

Đồng chí Đặng Thị Huyền- PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu ý kiến.

   Về tiêu chí thành lập phường: huyện Gia Lâm đã xây dựng dự thảo phương án điều chỉnh địa giới hành chính và rà soát, tính toán lại các tiêu chí theo phương án điều chỉnh (16 đơn vị hành chính), cụ thể như sau: đối với 3/3 tiêu chí bắt buộc thuộc nhóm tiêu chuẩn về cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội, các phường dự kiến thành lập đã đạt 02/3 tiêu chí, còn 01 tiêu chí chưa đạt, đang xin ý kiến của Bộ Tài chính là tiêu chí cân đối thu chi ngân sách. Đối với nhóm tiêu chuẩn về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị cần đạt tối thiểu 10/13 tiêu chí, tất cả 16 phường dự kiến thành lập đã đáp ứng (02 phường đạt 13/13 tiêu chí, 09 phường đạt 12/13 tiêu chí, 05 phường đạt 11/13 tiêu chí).

   Để tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc, tại buổi làm việc, huyện Gia Lâm đã kiến nghị Thành phố chỉ đạo rà soát, điều chỉnh các đồ án quy hoạch phân khu đô thị trên địa bàn cho phù hợp với yêu cầu phần và định hướng phát triển đô thị, khắc phục các vấn đề bất cập về quy hoạch; đẩy nhanh tiến độ lập Đồ án quy hoạch chi tiết làng nghề Bát Tràng, tỷ lệ 1/500; tiếp tục tháo gỡ khó khăn về các dự án giao thông hạ tầng khung trên địa bàn. Đồng thời, có cơ chế để huyện được hưởng 100% số thu từ đấu giá quyền sử dụng đất giai đoạn 2017-2021 để có nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ đầu tư phát triển được giao…

Các đại biểu trình bày các ý kiến, thắc mắc, kiến nghị.

   Về công tác đầu tư xây dựng huyện thành quận, đề nghị Thành phố bổ sung nội dung điều chỉnh ranh giới phát triển đô thị đến hết địa giới hành chính các huyện có đề án thành lập quận trong Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, trình Chính phủ xem xét, phê duyệt. Bên cạnh đó, hoàn thiện, thống nhất các tiêu chí thành lập quận, phường đối với: Trường THPT đạt chuẩn quốc gia, công trình thương mại dịch vụ cấp đô thị; tiêu chí mật độ đường giao thông đô thị và tiêu chí tuyến phố văn minh đô thị; tiêu chí cân đối thu chi ngân sách xã, thị trấn…trên tinh thần đúng thực trạng hiện nay.

   Tại hội nghị, đại diện các sở: Quy hoạch Kiến trúc, Giao thông Vận tải, Tài chính, Nội vụ, Công thương… đề nghị huyện Gia Lâm tập trung phối hợp với đơn vị tư vấn làm việc với các sở, ngành để nghiên cứu thống nhất, đề xuất điều chỉnh phù hợp trong quá trình thực hiện, để huyện sớm được công nhận hoàn thành các tiêu chí: Mật độ đường giao thông đô thị; công trình thương mại dịch vụ cấp đô thị; tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt chuẩn kỹ thuật; đất cây xanh công cộng trên địa bàn bình quân đầu người và tỷ lệ tuyến phố văn minh đô thị… Ngoài ra, để hoàn thiện Đề án thành lập quận, huyện cần có quyết định của cơ quan có thẩm quyền công nhận trình độ phát triển đô thị, sau đó mới triển khai các bước tiếp theo.

   Sau khi nghe 12 ý kiến trao đổi của các sở, ngành và UBND huyện tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn đánh giá huyện Gia Lâm đã tập trung cao độ, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng huyện thành quận. Tuy nhiên, đồng chí cũng chỉ ra, hiện nay, công tác đấu giá quyền sử dụng đất của huyện còn thấp, tỷ lệ đầu tư công cho chuyển đổi từ huyện sang quận còn chưa cao, vướng mắc trong công tác quy hoạch…

PCT. UBND Thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn phát biểu kết luận

   Đối với kiến nghị của huyện về công tác quy hoạch, đồng chí yêu cầu phải cập nhật quy hoạch của Gia Lâm trong Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, trong đó, chú ý về quy hoạch về sinh thái, bảo tồn cảnh quan làng… để bảo tồn được những giá trị riêng. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh các đồ án quy hoạch trên địa bàn cho phù hợp với quy hoạch chung. Đồng chí Dương Đức Tuấn cũng thống nhất chủ trương giao cho huyện tổ chức lập, điều chỉnh cục bộ các quy hoạch phân khu trên địa bàn mà huyện đã đề xuất. Đối với tiến độ lập Đồ án quy hoạch chi tiết làng nghề Bát Tràng, Thành phố sẽ hoàn thành trong quý III/2023

   Về quản lý đô thị, trật tự xây dựng và công tác đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị, quản lý nhà, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn cơ bản thống nhất với các đề xuất của huyện. Cụ thể, đồng chí lưu ý tiếp tục thực hiện mô hình thí điểm về đội quản lý trật tự xây dựng; thống nhất về cơ chế tách riêng phần chuẩn bị đầu tư và giải phóng mặt bằng cũng như sẽ báo cáo với Thành phố về chủ trương cơ chế để huyện được hưởng 100% số thu từ đấu giá quyền sử dụng đất dành cho đầu tư phát triển. Đối với các kiến nghị của huyện về lắp đặt đèn tín hiệu giao thông, sơn kẻ gờ giảm tốc… giao Sở Giao thông Vận tải đẩy nhanh tiến độ phê duyệt chung cho tất cả các quận, huyện trên địa bàn Thành phố.

   Đối với các tiêu chí phát triển huyện thành quận, xã thành phường mà huyện chưa đạt, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn đề nghị các sở, ngành liên quan nghiên cứu kỹ các văn bản của Trung ương để sớm tháo gỡ khó khăn cho huyện. Đồng thời, yêu cầu các sở, ngành Thành phố tập trung xem xét, hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của huyện để Gia Lâm sớm hoàn thiện Đề án đầu tư xây dựng huyện thành quận trong thời gian sớm nhất.

Nguyễn Sơn

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới