đô thị

Công tác cưỡng chế thu hồi đất tại khu đất PD1, PD2, PD3, xã Phù Đổng đã hoàn tất
Ngày đăng 09/03/2023 | 15:35  | View count: 343

Sáng ngày 09/3/2023, đồng chí Trương Văn Học – Ủy viên BTV Huyện ủy, PCT. UBND huyện Gia Lâm đã trực tiếp chỉ đạo công tác cưỡng chế thu hồi đất PD1, PD2, PD3 tại xã Phù Đổng.

 

  •  Đồng chí Trương Văn Học – Ủy viên BTV Huyện ủy, PCT. UBND huyện Gia Lâm trực tiếp chỉ đạo
  • công tác cưỡng chế thu hồi đất tại xã Phù Đổng.

   Căn cứ Quyết định số 5374/QĐ-UBND ngày 10/8/2022 và Quyết định số 7369/QĐ-UBND ngày 24/11/2022 của huyện Gia Lâm về việc thu hồi đất công do UBND xã Phù Đổng quản lý, thực hiện dự án GPMB phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng chính trang khu dân cư đô thị tại khu đất PDI, PD2, PD3 xã Phù Đổng và thực hiện Kế hoạch số 01 ngày 21/2/2023 của Ban thực hiện cưỡng chế về việc tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ gia đình, cá nhân thực hiện dự án giải phóng mặt bằng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng chỉnh trang khu dân cư, đô thị tại khu đất PD1, PD2, PD3. Sáng ngày 9/3/2023, UBND xã Phù Đổng phối hợp với các phòng, ban, ngành và đơn vị chức năng có liên quan tổ chức cưỡng chế bắt buộc đối với các hộ gia đình, cá nhân chưa phối hợp bàn giao đất. Đại diện phía UBND huyện Gia Lâm, đồng chí Trương Văn Học – Ủy viên BTV Huyện ủy, PCT. UBND huyện Gia Lâm trực tiếp chỉ đạo công tác cưỡng chế thu hồi đất tại xã Phù Đổng.

Hiện trường công tác cưỡng chế tại khu đất PD2.

   Trước khi việc cưỡng chế được thực hiện, UBND huyện Gia Lâm, UBND xã Phù Đổng đã có các buổi tiếp xúc, đối thoại trực tiếp để giải thích các chính sách hỗ trợ đối với các hộ gia đình, cá nhân chưa đồng thuận và yêu cầu các gia đình, cá nhân tự giác chấp hành bàn giao mặt bằng nhằm đảm bảo thi công theo đúng tiến độ đề ra. Sau một thời gian thông báo theo đúng quy định của pháp luật đến ngày 08/3/2023, tiếp tục có 3 hộ gia đình đã phối hợp nhận tiền và bàn giao mặt bằng.

Đơn vị chức năng thực hiện công tác cưỡng chế.

   Vị trí cưỡng chế thu hồi đất đối với 15 hộ gia đình, cá nhân trong đó: 01 trường hợp PD1; 10 trường hợp PD2; 4 trường hợp PD3 có đất nông nghiệp, tài sản thuê thầu trên đất nông nghiệp và đất công do UBND xã Phù Đổng tại khu đất PD1, PD2, PD3 với tổng diện tích thu hồi là: 2.285,3 m2. Với tinh thần kiên quyết, tuân thủ theo đúng pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự, các lực lượng chức năng đã phối hợp với UBND xã Phù Đổng đã hoàn thành việc cưỡng chế thu hồi diện tích đất theo đúng quy định.

   Trong thời gian tới, UBND xã Phù Đổng tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chuyên môn của xã kiểm soát chặt chẽ mặt bằng sau cưỡng chế, đảm bảo mặt bằng cho đơn vị thi công thực hiện đúng tiến độ đã đề ra./.

Nguyễn Sơn

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới