đô thị

Công tác cải cách hành chính của Phòng Quản lý đô thị huyện Gia Lâm
Ngày đăng 10/11/2022 | 17:04  | View count: 651

Với mục tiêu trở thành quận vào năm 2023, huyện Gia Lâm đã phát triển toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, đặc biệt tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh chóng nên công tác quản lý đô thị là một trong những nhiệm vụ được các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở chú trọng quan tâm thực hiện.

   Đáng chú ý, công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Gia Lâm đã mang lại hiệu quả tích cực, góp phần phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương, trong đó có sự đóng góp tích cực của Phòng Quản lý đô thị huyện Gia Lâm.

  Để thực hiện tốt việc cải cách hành chính trong thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, Phòng Quản lý đô thị huyện đã chủ động, tích cực xây dựng và tham mưu UBND Huyện ban hành 22 quy trình thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết. Các quy trình thực hiện thủ tục hành chính được niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện; các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Quản lý đô thị được thực hiện theo cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông” với quy trình chặt chẽ, sổ sách hồ sơ tài liệu phục vụ cho công tác được ghi chép đầy đủ, khoa học; hồ sơ của tổ chức và công dân được giải quyết đúng hạn, không có hồ sơ trễ hạn hoặc tồn đọng... Cùng với đó, Phòng đã kịp thời tham mưu UBND huyện đề xuất Sở Giao thông Vận tải Thành phố duy tu, duy trì các tuyến đường Thành phố quản lý: duy tu, duy trì mặt đường đảm bảo ATGT và lắp đèn tín hiệu giao thông tại các nút giao như Nút giao Trâu Quỳ (đường Nguyễn Đức Thuận với đường Ngô Xuân Quảng), nút giao Dốc Lã (đường Đặng Phúc Thông với đường Ninh Hiệp), nút giao đường Dương Đức Hiền với đường Phú Thị - Dương Quang và duy tu, duy trì tuyến đường Kiêu Kỵ đoạn qua UBND xã Kiêu Kỵ…

Duy tu, duy trì mặt đường đảm bảo ATGT (Tuyến đường Đặng Công Chất)

   Trong công tác quy hoạch và quản lý xây dựng theo quy hoạch, việc cải cách hành chính được thể hiện rõ nét trong phối hợp triển khai các đồ án quy hoạch; lập, thẩm định và cung cấp thông tin quy hoạch trên địa bàn. 11 tháng đầu năm 2022, Huyện đã hoàn thành công tác lập nhiệm vụ đồ án “Quy hoạch xây dựng vùng huyện Gia Lâm, tỷ lệ 1/25.000” và đã được UBND Thành phố phê duyệt (Quyết định số 1073/QĐ-UBND ngày 29/3/2022); tiếp nhận và thẩm định 13 hồ sơ quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc, 05 quy hoạch chi tiết và 09 hồ sơ chỉ giới đường đỏ; cung cấp thông tin quy hoạch cho 22 tổ chức, cá nhânĐặc biệt, trong công tác cấp phép xây dựng, Huyện luôn thực hiện đảm bảo đúng quy trình và thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo quy định. Toàn huyện đã cấp được 1.254 giấy phép xây dựng, tổng diện tích sàn 272.075 m2.

Hướng dẫn người dân thực hiện TTHC tại Bộ phận "một cửa" của UBND huyện Gia lâm

   Trong công tác quản lý đầu tư xây dựng, Phòng Quản lý đô thị đã cải cách hành chính trên tất cả các quy trình thẩm định dự án, GPMB và quản lý chất lượng công trình. Từ đầu năm đến nay, Phòng đã tiếp nhận 101 hồ sơ (28 Báo cáo nghiên cứu khả thi, 10 báo cáo kinh tế - kỹ thuật; 21 hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, 42 hồ sơ điều chỉnh dự án) và tiến hành kiểm tra hiện trường, hồ sơ chất lượng của 55 công trình theo thẩm quyền phục vụ công tác nghiệm thu, bàn giao công trình đưa vào sử dụng theo quy định.

   Thực hiện Chương trình số 13-CTr/HU ngày 10/12/2020 của Huyện ủy về “Đẩy mạnh phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật khung và xây dựng nếp sống văn minh đô thị, môi trường xanh – sạch – đẹp đáp ứng yêu cầu thành lập quận trên địa bàn huyện Gia Lâm giai đoạn 2020 – 2025”, trong đó tập trung vào nhiệm vụ hoàn thiện các đồ án quy hoạch trên địa bàn, đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật khung, thời gian tới, Phòng QLĐT huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, duy trì thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015; tiếp tục tham mưu UBND Huyện đơn giản hóa các thủ tục hành chính liên quan đến công tác cấp giấy phép xây dựng và tổ chức thực hiện đảm bảo đúng quy trình, thời gian theo quy định, phấn đấu 80% hoàn thành trước thời gian quy định./.

Nguyễn Sơn

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới