đô thị

Sơ kết hai năm hoạt động Ban chỉ đạo an toàn công trình dầu khí trên đất liền huyện Gia Lâm.
Ngày đăng 12/08/2016 | 09:06  | View count: 243

Sáng ngày 09/8/2016, đồng chí Trương Văn Học-Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo an toàn công trình dầu khí trên đất liền huyện Gia Lâm chủ trì cuộc họp sơ kết hai năm hoạt động (2014- 2015) Ban chỉ đạo an toàn công trình dầu khí trên đất liền huyện Gia Lâm, nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 – 2017.

Hệ thống đường ống xăng dầu đi qua địa bàn huyện Gia Lâm có chiều dài trên 10km, qua địa bàn 5 xã: Kim Sơn, Dương Quang, Phú Thị, Đặng Xá, Cổ Bi; đây là công trình quan trọng của nhà nước thuộc tuyến xăng dầu X-H101 và từ Kho xăng dầu Hải Dương đi Tổng kho xăng dầu Đức Giang do Xí nghiệp Kho vận K132 quản lý và vận hành. Hàng năm, Xí nghiệp Kho vận xăng dầu xây dựng kế hoạch bảo dưỡng, cải tạo và sửa chữa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật về an toàn cho tuyến ống xăng dầu.

 

Đồng chí Vũ Tá Cường - Phó Giám đốc XN kho vận xăng dầu K132, Phó Trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo an toàn
công trình dầu khí trên đất liền huyện Gia Lâm phát biểu tại cuộc họp

Tiếp tục thực hiện Nghị định số 13/2011/NĐ-CP ngày 11/02/2011 của Chính phủ về an toàn công trình dầu khí trên đất liền, trong năm 2015, Ban chỉ đạo của Huyện đã chỉ đạo Xí nghiệp Kho vận xăng dầu K132 kết hợp với các xã liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của tổ chức, đơn vị, cá nhân tham gia công tác bảo vệ an toàn công trình xăng dầu. Thường xuyên tổ chức giao ban giữa đơn vị quản lý và UBND các xã có liên quan theo định kỳ hàng quý để kiểm tra, giám sát, theo dõi các hoạt động, diễn biến trong phạm vi bảo hệ hành lang đường ống nhằm ngăn ngừa, không phát sinh các vi phạm, tổ chức chôn lại trên 70 cột mốc chỉ giới theo đúng quy định để xác lập giới hạn bảo vệ hành lanh tuyến ống xăng dầu. Kết quả, trong hai năm qua, không xảy ra tình trạng cưa, khoan, phá đường ống để trộm cắp xăng dầu. Bên cạnh những thành tích và kết quả đã đạt được, công tác bảo vệ an toàn công trình dầu khí vẫn còn gặp một số khó khăn, vướng mắc như: vẫn còn tồn tại 40 công trình nằm trong hành lang bảo vệ tuyến đường ống xăng dầu tại các xã Phú Thị, Đặng Xá, Cổ Bi, một số đơn vị, cá nhân có tài sản liên quan đến hành lang vẫn chưa nhận thức đầy đủ về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng trong công tác bảo vệ công trình xăng, dầu trên địa bàn…

 

Đồng chí Trương Văn Học-Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo an toàn công trình dầu khí
trên đất liền huyện Gia Lâm phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Phát biểu kết luận tại cuộc họp giao ban, Đồng chí Trương Văn Học-Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo an toàn công trình dầu khí trên đất liền huyện Gia Lâm đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong hai năm (2014-2015). Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị định số 13/2011/NĐ-CP ngày 11/02/2011 của Chính phủ về an toàn công trình dầu khí trên đất liền, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân trong công tác bảo vệ đường ống xăng dầu, tổ chức kiểm tra, lập hồ sơ xử lý các công trình xây dựng vi phạm và xây dựng phương án di dời ra khỏi hành lang bảo vệ đường ống xăng dầu. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm gây mất an toàn đường ống xăng dầu theo quy định.

 

                                                                                              P.V. Phong -VP HĐND-UBND huyện.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới