đảng đoàn thể

Giao ban tiểu ban văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Gia Lâm lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2025- 2030
Ngày đăng 08/06/2024 | 10:51  | View count: 178

Chiều ngày 07/6/2024, Huyện ủy Gia Lâm tổ chức họp tiểu ban văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Gia Lâm lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2025- 2030.

   Đồng chí Nguyễn Việt Hà - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị; tham dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Tiến Việt - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Đặng Thị Huyền - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy.

Các đại biểu tham dự hội nghị

   Hội nghị tiểu ban văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2025- 2030 (Tiểu ban văn kiện) được tổ chức để lấy ý kiến góp ý vào dự thảo các văn bản: Thông báo phân công nhiệm vụ các đồng chí thành viên tiểu ban văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện làn thứ XXIII, nhiệm kỳ 2025- 2030 và Dự thảo đề cương sơ bộ báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII trình tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2025- 2030.

Các đại biểu phát biểu thảo luận tại hội nghị

   Các đại biểu dự hội nghị thảo luận, đóng góp ý kiến đối với với phân công nhiệm vụ các thành viên trong tiểu ban văn kiện và dự thảo đề cương sơ bộ báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Gia Lâm khóa XXII trình tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2025- 2030 đảm bảo tiến độ, chất lượng, đáp ứng chủ trương, định hướng của Trung ương, Thành phố, thực tiễn đổi mới, phát triển của Huyện. Đặc biệt, tập trung vào một số nội dung như bố cục, kết cấu dự thảo báo cáo; chưa đưa ra ngay các phương án của chủ đề song cần chỉ ra các thành tố của chủ đề Đại hội (Đảng và hệ thống chính trị; Quyết tâm chính trị và Mục tiêu, định hướng); sự phân bố khoa học cho các phần, các mục; về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020- 2025 cần có 3 phần: Đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu, khâu đột phá (Bối cảnh tình hình; kết quả, tiến bộ nổi bật; Tồn tại, hạn chế; Nguyên nhân) và cần đánh giá kết quả trên các lĩnh vực; Mục tiêu, chỉ tiêu, Phương hướng nhiệm vụ (nêu ra các lĩnh vực cần tập trung trong nhiệm kỳ mới) và Tổ chức thực hiện….

Đồng chí Nguyễn Việt Hà - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận

   Phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Huyện ủy Gia lâm Nguyễn Việt Hà nhấn mạnh trong thời gian tới tiểu ban văn kiện tiếp thu các ý kiến đóng góp; Bám sát hướng dẫn của Thành ủy và căn cứ văn kiện Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020- 2025 khẩn trương hoàn thiện Dự thảo Đề cương sơ bộ Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII trình tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2025- 2030 theo đúng tiến độ. Dự thảo cần đảm bảo Kết cấu 3 phần; đưa ra các phương án chủ đề Đại hội đảm bảo các thành tố về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; mục tiêu, định hướng phát triển trong nhiệm kỳ tới; lưa chọn phương án đánh giá kết quả thực hiện theo định hướng của Thành ủy hay truyền thống; lưu ý kết quả lính vực kinh tê- xã hội bám sát Báo cáo chính trị khóa XXII; bổ sung nội dung xây dựng Nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và thành lập Quận và nội dung công tác phòng chống đại dịch COVID-19 thành các mục riêng; các mục khác thực hiện theo các mục trong báo cáo chính trị khóa trước; Hạn chế khuyết điểm cần đưa ra đưa các nhóm; nêu mục tiêu tổng quát (chủ đề)- Khâu đột phá- các nhóm chỉ tiêu (căn cứ chi tiêu Thành phố giao đối với huyện để đưa vào) và căn cứ mục tiêu, định hướng phát triển huyện trong thời gian tới để đưa thêm chỉ tiêu đặc thù địa phương vào Dự thảo đề cương... Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng đề nghị các thành viên tiểu ban văn kiện, thành viên Tổ công tác cần nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ được phân công, chủ động phối hợp chặt chẽ trong quá trình tham mưu, tổng hợp để các nội dung của Dự thảo văn kiện đảm bảo chất lượng cao và đúng tiến độ./.

Ngọc Minh

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới