đảng đoàn thể

100% đại biểu dự kỳ họp HĐND huyện Gia Lâm tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025
Ngày đăng 10/04/2024 | 10:37  | View count: 196

Sáng 10/4/2024, Hội đồng Nhân dân huyện (HĐND) Gia Lâm khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 15, kỳ họp chuyên đề, xem xét quyết nghị về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của huyện Gia Lâm; việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 (đợt 1); cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; phê duyệt chủ trương các dự án thuộc thẩm quyền.

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Đồng chí Nguyễn Tiến Việt- PBT Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp

   Dự kỳ họp có các đồng chí Nguyễn Việt Hà- TUV, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Tiến Việt- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Đặng Thị Huyền- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Đồng chí Trương Văn Học -PCT.UBND huyện trình bày Tờ trình đề nghị thông qua chủ trương sắp xếp ĐVHC cấp xã

   Theo báo cáo tại kỳ họp, ngày 31/3/2024, huyện Gia Lâm đã tổ chức lấy ý kiến cử tri tại các xã, thị trấn thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn huyện Gia Lâm. Cụ thể, nhập xã Yên Viên và thị trấn Yên Viên thành đơn vị hành chính mới là thị trấn Yên Viên; nhập xã Phù Đổng và xã Trung Mầu thành xã Phù Đổng; nhập xã Đình Xuyên và xã Dương Hà thành xã Thiên Đức; nhập xã Kim Sơn và xã Phú Thị thành xã Phú Sơn; nhập xã Đông Dư và xã Bát Tràng thành xã Bát Tràng; nhập xã Kim Lan và xã Văn Đức thành xã Kim Đức. 4 đơn vị trong khu đô thị Gia Lâm, gồm: Thị trấn Trâu Quỳ, các xã Dương Xá, Kiêu Kỵ, Đa Tốn thực hiện điều chỉnh một phần địa giới hành chính. Kết quả, số cử tri đồng ý đạt 99,06%. Đồng thời, tại các kỳ họp HĐND của 16 xã, thị trấn cũng đã thống nhất 100% về việc tán thành chủ trương thành lập mới 6 đơn vị hành chính trên cơ sở nhập 12 xã và điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính tại 4 xã, thị trấn.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết

   Tại kỳ họp, 100% đại biểu tham dự kỳ họp HĐND huyện đã quyết nghị thông qua: Đề án, tờ trình và dự thảo nghị quyết về việc đề nghị tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của huyện Gia Lâm; Báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri về việc thành lập và điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính của các xã, thị trấn huyện Gia Lâm.

   Thông qua Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 (đợt 1) và cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 huyện Gia Lâm; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt điều chỉnh, cho ý kiến chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công huyện, cụ thể: Phê duyệt chủ trương đầu tư và cập nhập, bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 đối với 35 dự án; điều chỉnh chủ trương đầu tư và cập nhập, bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 đối với 5 dự án; phê duyệt chủ trương đầu tư dự án chuẩn bị đầu tư trong giai đoạn 2024-2025, thực hiện trong giai đoạn 2026-2030 đối với 4 dự án; điều chỉnh tăng tổng nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cấp huyện do dự kiến số thu từ đấu giá quyền sử dụng đất tăng thêm 70,6 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Việt Hà- TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại kỳ họp

   Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Huyện ủy Gia Lâm Nguyễn Việt Hà nhấn mạnh: Đây là những nội dung quan trọng, liên quan trực tiếp đến việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư xây dựng của huyện trong thời gian tiếp theo. Đồng chí Bí thư Huyện ủy Gia Lâm cũng yêu cầu thời gian tới, huyện tập trung thực hiện một số nhiệm vụ: Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu theo kế hoạch năm 2024 đã đề ra, hướng tới hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện nhiệm kỳ 2020-2025; thực hiện tốt công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo Kế hoạch của thành phố; hoàn thành việc xây dựng huyện đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao; tiếp tục xây dựng các xã nông thôn mới kiểu mẫu. Toàn huyện tập trung triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn huyện Gia Lâm đến năm 2025; tập trung nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của HĐND và UBND các cấp, đồng thời tích cực triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030...

Kim Anh

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới