đảng đoàn thể

Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội làm việc với Huyện uỷ Gia Lâm về công tác xây dựng Đảng năm 2024
Ngày đăng 22/02/2024 | 07:53  | View count: 177

Chiều ngày 21/2/2024, Ban Tổ chức Thành uỷ Hà Nội do đồng chí Vũ Đức Bảo- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội chủ trì đã có buổi làm việc với Huyện ủy Gia Lâm về công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Các đồng chí lãnh đạo và đại biểu tham dự hội nghị

   Tiếp đoàn có các đồng chí Nguyễn Việt Hà- Thành uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ; đồng chí Nguyễn Tiến Việt- Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Đặng Thị Huyền- Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện uỷ; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, UB.MTTQ huyện và một số phòng liên quan.

 Đồng chí Nguyễn Việt Hà- Bí thư Huyện uỷ phát biểu tại hội nghị

   Năm 2023, Ban Thường vụ Huyện uỷ Gia Lâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở quán triệt chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” trong lãnh đạo chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023. Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng bài bản, chi tiết, sát với thực tiễn và yêu cầu của nhiệm vụ chính chị 2.140 văn bản lãnh đạo chỉ đạo đảm bảo hiệu quả cao trong tổ chức thực hiện góp phần từng bước hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu năm 2023 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ XXII. Quan tâm chỉ đạo đối với các nhiệm vụ quan trọng, tính chất nhạy cảm; kịp thời chỉ đạo đối với các nhiệm vụ đốt xuất, phát sinh có tính chất quan trọng.

   Huyện ủy chú trọng lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh, xây dựng hệ thống chính trị. Năm 2023, Huyện hoàn thành 16/17 chỉ tiêu Thành phố giao; giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu do huyện quản lý tăng 10,02% so với năm 2022; thu nhập bình quân đầu ngừơi đạt 75,8 triệu đồng/ngừơi/năm; thu NSNN trên địa bàn huyện đạt trên 6.277 tỷ đồng, bằng 106,8% dự toán được giao, bằng 137,4% so với thực hiện năm 2022, huyện Gia lâm giữ vững cân đối thu chi.

Đồng chí Nguyễn Tiến Việt- PBT Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị

   Năm 2023, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị chuyên môn thực hiện hoàn thành khối lượng công việc lớn về công tác tổ chức xây dựng Đảng, đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu. Ban hành nhiều văn bản và triển khai chuẩn bị thực hiện các nhiệm vụ; kiểm điểm, đánh giá tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý; đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2023 đảm bảo đúng thực chất; thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ. Thực hiện tốt Nghị quyết 04-NQ/TU, Quy định 07-QĐ/TU về điều động, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ theo quy định; đã xây dựng phương án sắp xếp, bố trí cán bộ khi sáp nhập thành lập phường, quận. Cụ thể: đánh giá sơ  kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện và Đại hội các Chi, Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020- 2-25, huyện đã hoàn thành 17/22 chỉ tiêu Nghị quyết tính theo năm, một số chỉ tiêu hoàn thành vượt mức. Đối với các chỉ tiêu công tác xây dựng Đảng năm 2023 đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức; Việc xây dựng, củng cố TCCS Đảng, quản lý, phát triển đảng viên được thực hiện hiệu quả, hoàn thành củng cố 4/5 TCCS Đảng trong diện theo dõi; Kết nạp 205/195 đảng viên mới, đạt 105,1% kế hoạch được giao, Huyện đã tổ chức kết nạp được 01 đảng viên mới là học sinh THPT; thành lập mới 02 tổ chức đảng khu vực ngoài Nhà nước, đạt 100% kế hoạch, kết nạp 12/11 đảng viên trong các tổ chức đảng ngoài khu vực nhà nước, đạt 109% chỉ tiêu giao; 36/74 Chi, Đảng bộ đăng ký thực hiện mô hình “Đảng bộ bốn tốt” “Chi bộ bốn tốt”; Nghiêm túc triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện giai đoạn 2023- 2025 theo các Nghị quyết, Kết luận chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy. Năm 2023, 43/44 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ huyện Gia Lâm đủ điều kiện được xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (trong đó, có 09 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc được xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ).

Đồng chí Đặng Thị Huyền- Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

   Về công tác cán bộ, trong năm đã thực hiện bổ nhiệm 34 đồng chí, bổ nhiệm lại 26 đồng chí, giới thiệu ứng cử 18 đồng chí, kéo dài chức vụ đối với 04 đồng chí; chỉ định 95 đông chí tham gia cấp ủy cơ sở; thực hiện quy trình, đề xuất Ban Thường vụ Thành ủy kiện toàn  PCT UBND huyện, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; thực hiện sắp xếp 13/22 đơn vị có Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND không là người địa phương.

Đồng chí Vũ Đức Bảo - Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy phát biểu kết luận

   Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến trao đổi, thảo luận, kết luận buổi làm việc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo ghi nhận, đánh giá cao những kết quả nổi bật về công tác tổ chức xây dựng Đảng của Huyện ủy Gia Lâm trong năm 2023. Về một số nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy khẳng định: năm 2024 là năm đặc biệt quan trọng, năm quyết định cho cả nhiệm kỳ và chuẩn bị cho nhiệm kỳ kế tiếp, Huyện ủy Gia Lâm cần tập trung thực hiện đạt được các mục tiêu hoàn thành 100% chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, huyện NTM nâng cao, xây dựng huyện thành quận, sắp xếp địa giới hành chính cấp xã, tập trung đồng loạt các giải pháp về hạ tầng đô thị ( chú trọng đẩy mạnh thực hiện các dự án, giải ngân, đấu giá quyền sử dụng đất, thu ngân sách…) và ổn định tổ chức bộ máy. Huyện ủy Gia lâm cần chú trọng thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, 5 chương trình công tác và 2 khâu đột phá đã đề ra; nghiêm túc đánh giá lại các mục tiêu, chỉ tiêu của nhiệm kỳ để có giải pháp thực hiện hoặc điều chỉnh; tiếp tục làm tốt công tác CCHC, chuyển đổi số, ứng dụng CNTT. Huyện cần tập trung củng cố cơ sở, củng cố cán bộ để chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025- 2030 cũng như cho việc sắp xếp cán bộ sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã. Đặc biệt, chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp uỷ, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể cần nêu cao tình tập thể, ưu tiên tính cấp thiết, hiệu quả và dân chủ./.

Ngọc Minh

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới