đảng đoàn thể

Ủy ban MTTQ huyện Gia Lâm giám sát rà soát hộ nghèo, cận nghèo và thực hiện chính sách đối với đối tượng bảo trợ xã hội
Ngày đăng 13/09/2023 | 16:26  | View count: 121

Trong 2 ngày 12 và 13/9/2023, Đoàn giám sát của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện do ông Hoàng Anh Tú- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch UB MTTQ huyện làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và thực hiện chính sách đối với đối tượng bảo trợ xã hội tại 02 xã Kim Sơn và xã Phù Đổng.

   Đoàn giám sát của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã giám sát thực tế tại 08 hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội tại 2 xã Kim Sơn, Phù Đổng.

 Đoàn giám sát của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện giám sát tại xã Kim Sơn

   Đối với xã Kim Sơn, tính từ ngày 01/01/2022 đến 31/7/2023, toàn xã không có hộ nghèo; hộ cận nghèo là 29 hộ với 75 nhân khẩu (chiếm 0,72%); đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng là 381 đối tượng. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm. Xã cũng đẩy mạng công tác tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị, xã hội địa phương về chính sách xã hội và công tác giảm nghèo. Xã đã thực hiện đúng quy trình rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo quy định; và thực hiện quy trình nhận hồ sơ, giải quyết hồ sơ đề nghị hưởng chính sách bảo trợ xã hội của các đối tượng đều đảm bảo đúng quy trình, quy định của pháp luật… DO đó, 100% thành viên hộ cận nghèo, người hưởng chính sách bảo trợ xã hội đều được cấp thẻ bảo hiểm y tế và được hỗ trợ dịch vụ y tế; không để xảy ra tình trang chậm muộn trong việc giải quyết chế độ cho người dân.

 Đoàn giám sát của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện giám sát tại xã Phù Đổng

   Đối với xã Phù Đổng, toàn xã không còn hộ nghèo; hộ cận nghèo là 36 hộ với 84 nhân khẩu (chiếm 0,86%); đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng là 581 đối tượng. Thời gian qua, công tác rà soát hộ nghèo và thực hiện chinhsa sách bảo trợ xã hội trên địa bàn xã Phù Đổng tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, việc thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ hộ cận nghèo và thực hiện chính sách an sinh xã hội được địa phương triển khai đồng bộ với nhiều giải pháp nhằm đảm bảo ổn định cuộc sống của các hộ dân trên địa bàn. Xã cũng tích cực triển khai công tác tuyên truyền để nhân dân biết và thực hiện. Từ đó làm giảm tỷ lệ hộ cận nghèo hàng năm; chăm sóc tốt hơn cho đối tượng bảo trợ xã hội.

Đoàn giám sát thực tế tại xã Phù Đổng

   Đoàn giám sát cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai, thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên các mặt như công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật; công tác xác lập hồ sơ thực hiện trợ cấp xã hội, nhất là thẩm quyền, tiêu chí xác định khuyết tật còn nhiều bất cập; tác động của chính sách đến đời sống người dân đang sinh sống tại địa bàn; các hộ cận nghèo hiện hầu hết là các hộ người khuyết tật, người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, người đơn thân nuôi con nhỏ; người mắc bệnh hiểm nghèo và người già yếu không còn khả năng tự phục vụ… nên không có khả năng thoát cận nghèo…

Ông Hoàng Anh Tú- Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch UB.MTTQ huyện phát biểu tại buổi giám sát

   Tại các buổi giám sát, ông Hoàng Anh Tú- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch UB.MTTQ huyện ghi nhận, đánh giá cao công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và thực hiện chính sách đối với đối tượng bảo trợ xã hội Kim Sơn; đồng thời yêu cầu các địa phương cần tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp trong triển khai thực hiện điều tra, rà soát, lập danh sách phê duyệt các đối tượng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác chính sách, giảm nghèo của địa phương nhằm tránh trường hợp thực hiện sai quy trình và khắc phục những tồn tại hạn chế đã xảy ra; thực hiện phải đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy trình, thủ tục và quy định của pháp luật. Đồng chí nhấn mạnh, đội ngũ cán bộ thôn, TDP cần phat huy tốt vai trò tự quản tại địa phương và phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành để làm tốt công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và thực hiện chính sách đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Mỗi ngành, đoàn thể cần quan tâm đến đoàn viên, hội viên của mình trong công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và thực hiện chính sách đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Sau giám sát, Đoàn sẽ tổng hợp báo cáo kết quả giám sát, đề xuất, kiến nghị đối với cấp có thẩm quyền xem xét có biện pháp chỉ đạo, quản lý phù hợp, đảm bảo việc thực hiện được triển khai kịp thời, đầy đủ theo đúng quy định./.

Ngọc Minh

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới