đảng đoàn thể

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Phù Đổng lần thứ XXV
Ngày đăng 15/03/2023 | 22:30  | View count: 349

Sáng ngày 15/3/2023, Đảng ủy xã Phù Đổng tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Phù Đổng lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Việt, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đến dự và phát biểu.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

   Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Phù Đổng lần thứ XXV, sau nửa nhiệm kỳ Đại hội, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phù Đổng đã nỗ lực phấn đấu, tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của cấp ủy các cấp, đặc biệt là việc triển khai thực hiện các Chương trình công tác toàn khóa của Huyện ủy, Đảng ủy như: các chỉ tiêu do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXV đề ra theo lộ trình hàng năm được thực hiện hoàn thành, nhiều chỉ tiêu hoàn thành ở mức cao. Kinh tế tiếp tục ổn định và phát triển, hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư, nâng cấp làm thay đổi diện mạo địa phương. Ngoài ra, công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu gắn với tiêu chí thành lập phường được triển khai bài bản, nghiêm túc; công tác quản lý trật tự xây dựng, tài nguyên môi trường có nhiều chuyển biến tích cực và đi vào nền nếp. Bên cạnh đó, công tác an sinh xã hội được quan tâm, chú trọng, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trong xã được cải thiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác quân sự, quốc phòng địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

Đồng chí Phùng Xuân Việt- Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Phù Đổng báo cáo trước hội nghị

   Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường, đổi mới, có chuyển biến tích cực. Việc học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết của cấp ủy các cấp được thực hiện nghiêm túc, bài bản. Việc thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 15-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội được thực hiện thường xuyên, đạt kết quả cao. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều chuyển biến rõ nét, khối đại đoàn kết toàn dân được phát huy. Công tác lãnh đạo của cấp ủy chi bộ có nhiều cố gắng, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

   Năm 2020, xã Phù Đổng được công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao, được UBND thành phố Hà Nội công nhận làng nghề cây cảnh, hoa giấy; năm 2021 được công nhận là “Điểm du lịch” của Thành phố; năm 2022, Đảng bộ được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Nhân dân và cán bộ xã được UBND thành phố tặng “Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua”.

Nguyễn Tiến Việt- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo.

   Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Việt- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Phù Đổng trong nửa nhiệm kỳ qua. Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy xã được thể hiện rõ, nhiều nội dung mới. Phát huy tốt vai trò của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể là cầu nối quan trọng giữa nhân dân với Đảng và chính quyền. Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy có sự đổi mới, sự vào cuộc và nỗ lực của cả hệ thống chính trị để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Bên cạnh đó, đồng chí Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND huyện cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế, những mặt chưa đạt được và mong muốn trong thời gian tới, phát huy những thế mạnh đồng thời giữ vững các kết quả đã đạt được, xã Phù Đổng sẽ từng bước khắc phục các hạn chế nhờ sự đồng sức đồng lòng của cán bộ và nhân dân, nhất định xã Phù Đổng sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ đề ra.

Nguyễn Sơn

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới