đảng đoàn thể

Tập huấn, triển khai Đề án “Hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp giai đoạn 2018-2025”.
Ngày đăng 09/07/2018 | 10:26  | View count: 115

Ngày 6/7, tại thị trấn Trâu Quỳ, Hội LHPN huyện tổ chức hội nghị tập huấn, triển khai Đề án “Hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp giai đoạn 2018-2025”.

    Tại hội nghị, các Ủy viên BCH Hội LHPN huyện; Ủy viên BCH Hội LHPN các xã, thị trấn; các chi hội trưởng phụ nữ các xã, thị trấn được nghiên cứu nội dung  Đề án “Hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp giai đoạn 2018-2025”. Mục tiêu chung của Đề án là nâng cao nhận thức của phụ nữ trên địa bàn thành phố Hà Nội về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội; hỗ trợ phụ nữ kiến thức, kỹ năng quản lý và điều hành sản xuất, kinh doanh; phát triển các mô hình tổ hợp tác/hợp tác xã, nhóm doanh nghiệp do nữ làm chủ, các nhóm liên kết trong sản xuẩt, tiêu thụ sản phẩm, hình thành chuỗi kết nối các đơn vị, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và phát triển kinh tế. Các hoạt động của Đề án đảm bảo bình đẳng giới, tăng quyền năng cho phụ nữ trong lĩnh vực kinh tế và đóng góp tích cực vào phong trào khởi nghiệp chung của Thủ đô.

Các đại biểu tại hội nghị.

    Hội nghị đã giúp cán bộ hội phụ nữ nắm được những nội dung cơ bản của Đề án, với mục đích hỗ trợ hội viên phụ nữ khởi nghiệp, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, khẳng định được vị trí, vai trò của người phụ nữ trong tình hình mới./.

Mỹ Hạnh - Hội LHPN huyện

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới