đảng đoàn thể

Hội LHPN huyện Gia Lâm tổ chức “Gặp mặt đầu năm xuân Mậu Tuất, triển khai kế hoạch thi đua năm 2018”.
Ngày đăng 27/02/2018 | 06:58  | View count: 315

Sáng ngày 27/02/2018, Hội LHPN huyện Gia Lâm tổ chức hội nghị “Gặp mặt đầu năm xuân Mậu Tuất, triển khai kế hoạch thi đua năm 2018”.

    Năm 2018, hướng ứng chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” của thành phố Hà Nội, chuyên đề “Nâng cao chất lượng môi trường trên địa bàn huyện Gia Lâm”, Hội LHPN huyện Gia Lâm đã xây dựng kế hoạch tổ chức phong trào thi đua với 3 nhiệm vụ và 15 chỉ tiêu. Nhằm củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; nâng cao chất lượng quản lý hội viên; tập hợp và phát huy vai trò của các tầng lớp phụ nữ tham gia phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Phát hiện, tôn vinh, nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình xuất sắc trong các cấp Hội và các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn huyện.

 Chủ tịch Hội LHPN huyện Nguyễn Thị Hương Trà triển khai kế hoạch tổ chức phong trào thi đua năm 2018.

    Tại hội nghị, Hội phụ nữ cơ sở đã thảo luận những giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua năm 2018./.

Mỹ Hạnh - Hội LHPN huyện

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới