đảng đoàn thể

Hội nghị học tập và quán triệt Nghị quyết TW6 khóa XII.
Ngày đăng 28/12/2017 | 12:09  | View count: 2019

Ngày 28/12, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội huyện đã tổ chức hội nghị học tập và quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Tổng thư ký Hội đồng lý luận Trung ương truyền đạt nội dung các Nghị quyết.

    Tại hội nghị các đại biểu được quán triệt nội dung cơ bản 4 Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XII ban hành gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về một số vấn đề về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” và Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về “ Công tác dân số trong tình hình mới”.

Các đại biểu tham gia học tập.

    Các đại biểu đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung tiếp thu các nội dung được báo cáo viên quán triệt

    Sau hội nghị, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội của huyện và cơ sở lựa chọn các nội dung cụ thể, liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách để xây dựng kế hoạch, chương trình hành động phù hợp và triển khai đạt hiệu quả các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII)./.

Hoàng Anh

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới