đảng đoàn thể

Hội nghị BCH LĐLĐ huyện lần thứ 20.
Ngày đăng 29/11/2017 | 11:39  | View count: 567

Ngày 28/11, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm tổ chức hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ huyện lần thứ 20 nhiệm kỳ 2013-2018.

    Tại hội nghị, Ban Chấp hành LĐLĐ huyện đã thảo luận báo cáo phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn huyện Gia Lâm năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018; dự thảo báo cáo kết quả hoạt động UBKT công đoàn năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018; thông qua danh sách dự kiến xếp loại thi đua CĐCS năm 2017; lấy ý kiến tham gia dự thảo Báo cáo chính trị của BCH LĐLĐ huyện Gia Lâm khóa IX trình Đại hội Công đoàn huyện Gia Lâm lần thứ X; Báo cáo tổng kết hoạt động UBKT nhiệm kỳ 2013 - 2018; thông qua Đề án nhân sự BCH, UBKT LĐLĐ huyện khóa X; Đề án đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn huyện Gia Lâm lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023; thông qua danh sách BCH, UBKT LĐLĐ huyện khóa X; thực hiện quy trình lấy ý kiến giới thiệu nhân sự BCH, UBKT LĐLĐ huyện khóa X, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Toàn cảnh hội nghị.

    Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, Ban chấp hành giao cho Ban Thường vụ LĐLĐ huyện tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu dự hội nghị để hoàn chỉnh các văn bản được thảo luận tại hội nghị,  báo cáo Thường trực LĐLĐ Thành phố và Thường trực Huyện ủy để chuẩn bị cho việc tổ chức hội nghị tổng kết năm 2017 và Đại hội Công đoàn huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023./.

LĐLĐ huyện

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới