đảng đoàn thể

Kiểm tra việc thực hiện Các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, các nghị quyết, Chương trình công tác của Thành ủy về xây dựng Đảng.
Ngày đăng 24/11/2017 | 05:45  | View count: 1520

Từ ngày 21-24/11, Huyện ủy đã tổ chức kiểm tra việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, các Nghị quyết, Chương trình công tác của Thành ủy về xây dựng Đảng ở một số xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

    Đồng chí Nguyễn Huy Việt  - Thành ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Tiến Việt – Phó bí thư Thường trực huyện ủy; đồng chí Lê Anh Quân – Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trực tiếp làm các Trưởng đoàn và chủ trì kiểm tra tại các cơ sở. Tham gia các đoàn kiểm tra có các đồng chí trong Ban Thường vụ huyện ủy, lãnh đạo HĐND – UBND huyện và  các phòng, ban, ngành đoàn thể của huyện.

Đồng chí Nguyễn Huy Việt – Bí thư huyện ủy chủ trì kiểm tra tại xã Cổ Bi.

    Theo đó, các đoàn đã kiểm tra việc triển khai thực hiện  Nghị quyết TW4 ( khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa " trong nội bộ;  Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về ‘ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;  Nghị quyết  15 của Thành ủy về “ Xây dựng cơ sở Đảng TSVM, củng cố cơ sở Đảng yếu kếm; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn” thuộc Thành phố Hà Nội và  C hương trình 06 của H uyện ủy về “ Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng giai đoạn 2015-2020”;   tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

PBT Thường trực huyện ủy Nguyễn Tiến Việt chủ trì kiểm tra tại thị trấn Trâu Quỳ.

   Ngay từ đầu năm 2017, Đảng ủy các xã, thị trấn của huyện đã chủ động xây dựng các kế hoạch, chương trình công tác và các hướng dẫn thực hiện, đồng thời có sự phân công trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể cho các tập thể và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tham mưu, tổ chức thực hiện chương trình 06 của huyện ủy, Nghị quyết  15 của Thành ủy, Nghị quyết TW4 ( khóa XII) và thị 05 của Bộ Chính trị, bước đầu đạt kết quả rất đáng khích lệ. Nổi bật nhất là qua thực hiện đã nâng cao sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; Công tác kiểm tra giám sát được quan tâm hơn; hoạt động quản lý, điều hành của Chính quyền có chuyển biến; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định.

    Các thành viên trong đoàn kiểm tra đã trao đổi, chia sẻ nhiều kinh nghiệm và cách làm cụ thể đối với từng lĩnh vực nhằm khắc phục có hiệu quả các hạn chế và khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các Chương trình, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng các cấp và chương trình phát triển kinh tế xã hội ở địa phương trong năm 2018.

Đồng chí Lê Anh Quân - Chủ tịch UBND huyện chủ trì kiểm tra tại xã Lệ Chi.

    Phát biểu kết luận tại các buổi làm việc, các đồng chí lãnh đạo huyện ghi nhận, đánh giá cao những chuyển biến tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cũng như tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình công tác của Đảng các cấp ở các địa phương thời gian qua. Về nhiệm vụ thời gian tới, các đồng chí lãnh đạo huyện nhấn mạnh: cấp ủy Đảng, HĐND, UBND các cơ sở cần tập trung nâng cao chất lượng toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát và điều hành. Giữa Đảng ủy – UBND – HĐND - UBMTTQ cần có sự phối hợp chặt chẽ trong giải quyết các vấn đề dân sinh còn tồn đọng và các phát sinh mới; cần thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân ở mức cao nhất. Trước mắt, trong năm 2018, các địa phương tập trung triển khai toàn diện các nhiệm vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn; trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cần nghiên cứu các giải pháp đột phá, những nhiệm vụ mũi nhọn,  trọng tâm để góp phần xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh, đảm bảo kinh tế xã hội phát triển nhanh, bền vững./.

                                                                      Minh Liễu, Hoàng Anh

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới