Chính sách ưu đãi các dự án mới góp vốn

Thông báo về việc mời doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Phú Thị - giai đoạn 2 huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
Ngày đăng 16/01/2019 | 15:31

Tải về Thông báo!

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới