bài viết chuyên sâu

Ngân hàng CSXH huyện Gia Lâm tập trung rà soát, đối chiếu thông tin khách hàng cuối năm
Ngày đăng 19/12/2023 | 09:22  | View count: 133

Thực hiện chỉ đạo của TGĐ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tại Công văn số 9232/NHCSXH-TDNN về việc rà soát, cập nhật thông tin khách hàng. Ngân hàng CSXH huyện Gia lâm đã tham mưu cho UBND huyện ban hành Công văn số 4237/UBND-NHCS ngày 08/12/2023 về việc rà soát, cập nhật thông tin khách hàng. Giám đốc Ngân hàng CSXH Huyện đã ban hành Quyết định số 124-125/QĐ-NHCS về việc thành lập Ban chỉ đạo và các tổ công tác triển khai công tác rà soát đối chiếu tại đơn vị.

Tổ TK&VV thực hiện đối chiếu tại UBND xã Yên Thường

      Theo số liệu rà soát, đến ngày 18/12/2023 Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Gia Lâm có 15.432 khách hàng cần rà soát thông tin (bao gồm thông tin về CMTND/CCCD, họ tên, ngày tháng năm sinh…). Trong đó, có 11.379 khách hàng hết dư nợ gốc, nợ lãi, tiền gửi cần rà soát để đóng Cif, có 4.053 khách hàng phải rà soát với hồ sơ vay vốn và đối chiếu thực tế tại cơ sở. Trên cơ sở đó PGD Ngân hàng CSXH huyện đã phối hợp với các tổ chức hội nhận ủy thác, UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch đối chiếu và thông báo cho khách hàng đến địa điểm các nhà văn hóa thôn để đối chiếu trực tiếp, đối với những khách hàng không đến được tổ đối chiếu sẽ đến đối chiếu trực tiếp tại hộ vay.

Cán bộ Ngân hàng CSXH họp triển khai công tác đối chiếu CCCD tại xã Trung Mầu.

      Để thực hiện tốt việc rà soát thông tin khách hàng và đảm bảo hoàn thành đúng thời gian quy định, UBND huyện Gia Lâm đã chỉ đạo PGD Ngân hàng CSXH huyện phối hợp với chặt chẽ với Công an huyện, Mặt trận tổ quốc huyện và các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác huyện, UBND các xã, thị trấn tổ chức đối chiếu theo đúng kế hoạch đã đề ra, phấn đấu thực hiện hoàn thành 100% việc rà soát hồ sơ khách hàng với hồ sơ vay vốn xong trước ngày 15/02/2024.

       Được biết, đến ngày 18/12/2023, Ngân hàng CSXH Huyện đã giải ngân trong năm 2023 trên 4300 khoản vay với 2.910 hộ vay vốn, tổng số tiền giải ngân đạt gần 183 tỷ đồng. Trong đó, cho vay giải quyết việc làm đạt 159 tỷ đồng; cho vay cải tạo công trình nước sạch 23.5 tỷ đồng; hỗ trợ học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn 72.5 triệu đồng; cho vay cải tạo, sửa chữa nhà ở trên 9 tỷ đồng./.

Ngân hàng CSXH huyện Gia Lâm

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới