bài viết chuyên sâu

Nghị quyết về hỗ trợ người có công, mức quà tặng của HĐND thành phố Hà Nội
Ngày đăng 18/02/2023 | 12:04  | View count: 491

Tại Kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI ngày 08/12/2022 đã xem xét và thông qua Nghị quyết về quy định mức quà tặng nhân dịp Tết Nguyên đán; quy định chính sách đặc thù hỗ trợ người có công với cách mạng hằng năm.

     Nghị quyết về Chính sách đặc thù hỗ trợ người có công với cách mạng và thân nhân người có công quy định các đối tượng được hỗ trợ gồm: Cha, mẹ đẻ, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ. Vợ hoặc chồng, con liệt sĩ bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng. Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến;

     Thương/bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể dưới 81%; Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể dưới 81%; Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày; Người có công giúp đỡ cách mạng được tặng thưởng Huân chương kháng chiến.

     Mức chi được áp dụng theo Nghị định số 75/2021/NĐ-CP, cụ thể: Điều dưỡng phục hồi sức khỏe tại nhà ở mức 0,9 lần mức chuẩn người có công; Điều dưỡng phục hồi sức khỏe tập trung: 1,8 lần mức chuẩn người có công. Hỗ trợ chi khác phục vụ công tác điều dưỡng tập trung (điện, nước, vệ sinh...): 500 nghìn đồng/1 người/1 lượt điều dưỡng. Theo Nghị quyết, khi chính sách của Trung ương thay đổi về mức chi thì chính sách đặc thù của Thành phố được áp dụng tương ứng.

Toàn cảnh Kỳ họp thứ 10, HĐND Thành phố Hà Nội khoá XVI

     Về mức hỗ trợ tiền ăn và chi khác đối với người có công và thân nhân người có công nuôi dưỡng tại các Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công; Trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng và điều trị nạn nhân da cam/dioxin Thành phố (mở rộng đối tượng, nâng mức tiền ăn và chi khác quy định tại Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND của UBND Thành phố).

     Đối tượng là người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng và thân nhân liệt sĩ sống cô đơn, không nơi nương tựa hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nuôi dưỡng tại các Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công; con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng nuôi dưỡng tại Trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng và điều trị nạn nhân da cam/dioxin Thành phố.

     Mức chi gồm: 3 triệu đồng tiền ăn/người/tháng; Chi khác phục vụ nuôi dưỡng (điện, nước, vệ sinh, quần áo, thuốc chữa bệnh thông thường...): 500 nghìn đồng/người/tháng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng thăm hỏi và trao quà cho Mẹ VNAH Bùi Thị Nhuần, xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm dịp Tết nguyên đán Quý Mão

     Nghị quyết cũng quy định hỗ trợ tiền khám sức khỏe đối với người có công với cách mạng và thân trợ nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng khi thực hiện điều dưỡng phục hồi sức khỏe tập trung tại các Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với mức 1 triệu đồng/người/năm.

     Hỗ trợ tiền mai táng khi người có công và thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng từ trần (ngoài mức kinh phí theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội) bằng 10 lần mức lương cơ sở theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội tại thời điểm người có công và thân nhân người có công từ trần (không áp dụng đối với người có công với cách mạng được hỗ trợ theo Phụ lục 01, Nghị quyết số 20/2022/NQ-HĐND của HĐND Thành phố. Khi chính sách mai táng của Luật Bảo hiểm xã hội thay đổi thì chính sách đặc thù của Thành phố được áp dụng tương ứng).

     Tổng kinh phí dự kiến thực hiện khoảng 114 tỷ đồng/năm (tăng so với năm 2022 khoảng 99,7 tỷ đồng). Kinh phí được trích từ nguồn ngân sách Thành phố và ngân sách quận, huyện, thị xã theo phân cấp.

Bí thư Huyện ủy Gia Lâm Nguyễn Việt Hà thăm hỏi và trao quà cho thương binh Nguyễn Hữu Lại, thương binh 4/4  xã Đặng Xá dịp Tết nguyên đán Quý Mão 2023

     Với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động hằng năm của đại diện các Ban liên lạc tù chính trị thành phố Hà Nội và nội dung mức quà tặng của Thành phố tới các đối tượng nhân dịp Tết Nguyên đán; kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7, Ngày Quốc khánh 02/9, Ngày Quốc tế Thiếu nhi và Tết Trung thu.

     Trong đó, mức tặng quà dịp Tết Nguyên đán của thành phố Hà Nội như sau: Mức quà (bằng tiền mặt) 2 triệu đồng/người áp dụng với: Bà mẹ Việt Nam anh hùng; anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến; thương binh, thương binh loại B, người hưởng chính sách như thương binh tổn thương cơ thể từ 21% trở lên; bệnh binh tổn thương cơ thể từ 41% trở lên; thương bệnh binh của thành phố Hà Nội hiện đang dược nuôi dưỡng tại 7 trung tâm thuộc các tỉnh liền kề; người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945; thanh niên xung phong đang hưởng trợ cấp hằng tháng; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày...

     Trường hợp 1 cá nhân thuộc các đối tượng người có công nêu trên thì chỉ nhận 1 suất quà tặng.

     Mức hỗ trợ bằng bằng tiền mặt là 1 triệu đồng/người áp dụng với: Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hằng tháng; con đẻ người hoạt động kháng chiếu bị nhiễm chất độc hóa học của Thành phố hiện đang được nuôi dưỡng tại 7 trung tâm thuộc các tỉnh liền kề...

     Mức quà 300.000 đồng được tặng cho người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; mức quà 500.000 đồng/hộ đối với hộ nghèo, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (theo đề xuất của Liên đoàn Lao động Thành phố)...

Toàn văn Nghị quyết xem Tại đây!

Minh Nguyễn

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới