bài viết chuyên sâu

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Gia lâm đã hoàn thành các mục tiêu của năm 2022
Ngày đăng 25/12/2022 | 00:38  | View count: 652

Triển khai thực hiện các chương trình cho vay ưu đãi phục vụ phục hồi sản xuất hậu Covid-19, hỗ trợ tạo việc làm và các hoạt động an sinh xã hội. Kết thúc năm 2022, Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội (CSXH) huyện Gia Lâm đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu năm 2022. 186 tỷ đồng vốn ưu đãi phục hồi kinh tế đã đến tận tay người dân

Các nguồn vốn vay ưu đãi luôn kịp thời đến với khách hàng

     Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH – PCT. UBND huyện Gia Lâm Nguyễn Đức Hồng cho biết, trong năm 2022, mặc dù phải đối mặt với nhiều thách thức do đại dịch COVID-19, Ngân hàng CSXH đã chủ động bám sát Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán Ngân sách nhà nước năm 2022; Kế hoạch từ đầu năm của Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng CSXH huyện. Đặc biệt là Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội để khẩn trương triển khai nhằm đảm bảo đáp ứng tốt nhu cầu vốn tín dụng phục vụ sản xuất, kinh doanh, khôi phục sản xuất của nhân dân và các đối tượng chính sách trên địa bàn.  Năm 2022, Ngân hàng CSXH huyện Gia Lâm đã giải ngân 186 tỷ đồng vốn vay ưu đãi trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết 11, với gần 4.800 lượt khách hàng vay vốn. Trong đó, cho vay hỗ trợ tạo việc làm là 143.9 tỷ đồng với 2.917 lượt khách hàng vay vốn, Cho vay nước sạch vệ sinh môi trường đạt 37.6 tỷ với 1.869 lượt khách hàng vay vốn, cho vay Cơ sở giáo dục mầm non bị ảnh hưởng bởi dịch Covid 19, học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 600 triệu.

Cán bộ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Gia Lâm

       Ngoài ra, trong bối cảnh đại dịch COVID-19, thực hiện chính sách cho vay người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg, Ngân hàng CSXH đã chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai kịp thời cho vay đối với người sử dụng lao động để trả lương cho người lao động khi ngừng việc và sau khi phục hồi sản xuất. Từ khi triển khai thực hiện đến kết thúc đợt giải ngân ngày 31/3/2022,Ngân hàng CSXH Huyện đã thực hiện giải ngân cho 4 Doanh nghiệp với số tiền 1.4 tỷ đồng để trả lương cho hơn 350 lượt người lao động.

Hướng dẫn hộ vay làm thủ tục giải ngân tại điểm giao dịch xã Phù Đổng

       Ngân hàng CSXH đã quyết liệt tổ chức triển khai thực hiện chính sách một cách nhanh chóng, kịp thời đến các đối tượng thụ hưởng góp phần tích cực trong việc phát huy hiệu quả của chính sách, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của Chính phủ đến những đối tượng bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, được người dân, các doanh nghiệp đồng tình, ủng hộ và đánh giá cao.

Kiểm soát tốt chất và lượng tín dụng chính sách xã hội

      Ước tính đến ngày 30/12/2022, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt 500 tỷ đồng, tăng 40 tỷ đồng (tương đương tăng 7%) so với năm 2021; trong đó, vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương 233 tỷ đồng, tăng 53 tỷ đồng; tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt gần 500 tỷ đồng, với hơn 8.800 hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác đang vay vốn.  Gắn liền với việc tăng trưởng dư nợ, việc nâng cao chất lượng tín dụng được chú trọng thực hiện. Đơn vị không có nợ quá hạn và nợ khoanh trong nhiều năm qua và tiếp tục giữ vững chất lượng trong những năm tiếp theo.

Kiểm tra công tác vay vốn cùng Hội LHPN huyện Gia Lâm

      Về nhiệm vụ trọng tâm những ngày cuối năm 2022 và đầu năm 2023, Ngân hàng CSXH Huyện Gia Lâm tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện tốt chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng tín dụng được Ngân hàng CSXH Thành phố, Đảng Ủy, UBND Huyện, đặc biệt là giải ngân các chương trình cho vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng; Tích cực, chủ động thực hiện công tác huy động các nguồn vốn, nhận vốn ủy thác từ ngân sách địa phương.

Giải ngân cho vay Học sinh – sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

       Tiếp tục tham mưu cho UBND, các phòng, ban ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 1630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm củng cố, nâng cao chất lượng công tác quản lý và xử lý nợ, đảm bảo việc cho vay đúng đối tượng, công bằng, khách quan. Bên cạnh đó, tập trung triển khai tới khách hàng ứng dụng Mobile Banking của Ngân hàng CSXH. Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền tín dụng chính sách. Đẩy mạnh các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao./.

Ngân hàng CSXH huyện Gia Lâm

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới