bài viết chuyên sâu

Huyện Gia Lâm: Thực hiện Đề án 06, phấn đấu đảm bảo dịch vụ công thiết yếu đạt tối thiểu 50%
Ngày đăng 06/12/2022 | 14:40  | View count: 536

Thực hiện Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" (Đề án 06) của Thủ tướng Chính phủ, huyện Gia Lâm đã tập trung triển khai thực hiện với mục tiêu sớm đưa Đề án đến với người dân, đi vào cuộc sống.

   Thời gian qua, Ban Chỉ đạo Đề án 06 huyện Gia Lâm tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản của cấp trên như Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 17/02/2022 của UBND Thành phố Hà Nội; Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 22/4/2022 của UBND huyện Gia Lâm về việc thông tin, tuyên truyền thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”; tổ chức hướng dẫn đến toàn bộ các đơn vị biết và thực hiện quá trình giải quyết thủ tục hành chính đến công dân, doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo Đề án tiếp tục chỉ đạo, yêu cầu các đơn vị làm sạch dữ liệu dân cư theo đúng chuyên môn, tiến độ đề ra; chỉ đạo Công an Huyện tham mưu xây dựng, triển khai các văn bản thực hiện nhiệm vụ trọng tâm theo các kết luận; văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố về việc thúc đẩy triển khai nhiệm vụ của Đề án.

Người dân đến làm thẻ CCCD gắn chip tại Trụ sở Công an xã Cổ Bi

   Từ 15/10/2022 đến 14/11/2022, đối với nhóm tiện ích phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến 2.395 hồ sơ được yêu cầu giải quyết; tiếp nhận 1.547 hồ sơ; đã giải quyết và trả kết quả 1.448 hồ sơ. Đối với nhóm tiện ích phục vụ phát triển kinh tế, xã hội đã có 341.885 trường hợp được cập nhật thông tin về tiêm chủng trên phần mềm; tổ chức cập nhật 5432 trường hợp theo NQ68. Thực tế cho thấy việc thường xuyên cập nhật, bổ sung thông tin tiêm chủng của công dân, người thuộc diện được hưởng trợ cấp lên phần mềm đã giúp ích rất nhiều cho cơ quan quản lý và tiện lợi cho người dân, phục vụ công tác xác minh công dân, tránh trường hợp 01 công dân được hưởng 02 lần trợ cấp của Chính phủ. Từ đó công tác an sinh xã hội được đảm bảo góp phần ổn định cuộc sống cho người dân, phát triển kinh tế- xã hội. Thực hiện mục tiêu phát triển công dân số, trong tháng vừa qua, Công an huyện Gia Lâm đã cấp 231.942 thẻ CCCD gắn chip; thu nhận được 160.415/215.109 hồ sơ cấp định danh cá nhân đạt 74, 57% chỉ tiêu Thành phố giao. Tiến hành rà soát, điều chỉnh, cập nhật đối với các chủ hộ 34/35 trường hợp đạt 60,7%; làm sạch dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống” của công dân.

   Công tác thông tin tuyên truyền đã được thực hiện sâu rộng bằng nhiều hình thức như truyền thông lưu động, phát tờ rơi, tuyên truyền qua các trang mạng xã hội facebook, zalo,... Hướng dẫn các ban, ngành, đoàn thể Huyện và chính quyền các xã, thị trấn đẩy mạnh việc tuyên truyền trong thực hiện cấp thẻ CCCD gắn chíp, định danh điện tử. UBND các xã, thị trấn tích cực tuyên truyền, phổ biến đến nhân dân thực hiện đăng ký 25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề an 06 trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Tại các xã, thi trấn thành lập các điểm hướng dẫn, cài đặt VNEID, hướng dẫn sử dụng và kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Đặc biệt, tuyên truyền đề người dân Mô hình “Ngày thứ ba không viết, không giấy hẹn”. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức rõ rệt của cán bộ, công chức, viên chức và người dân về ý nghĩa, mục tiêu của việc triển khai thực hiện Đề án 06.

   Để đạt được những kết quả trên, Ban chỉ đạo Đề án đã bám sát sự chỉ đạo các cấp; chỉ đạo quyết liệt, nghiêm túc; huy động được sự vào cuộc của tất cả các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở. Đặc biệt, huyện Gia Lâm đã chú trọng, đảm bảo đủ các điều kiện thiết yếu về cơ sở vật chất, kỹ thuật, hạ tầng, phần mềm, nguồn nhân lực, kinh phí để phục vụ đảm bảo triển khai có hiệu quả Đề án; sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ được giao. Hiện nay hệ thống máy tính của Công an Huyện gồm 167 máy tính; 102 máy in, 05 USB an toàn; 03 ổ cứng đảm bảo quản lý, vận hành, sử dung, sửa chữa đúng theo quy định. Qua rà soát, 133 đồng chí cán bộ chiến sĩ công an được bố trí giao nhiệm vụ thực hiện các công việc theo Đề án.

Cán bộ công an huyện Gia Lâm thu thập vân tay người làm thẻ CCCD gắn chip theo đúng quy trình

   Thời gian tới, Ban chỉ đạo Đề án tiếp tục đẩy mạnh, hoàn thiện cấp định danh điện tử, làm sạch giữ liệu dân cư, nghiêm túc quán triệt tới toàn thể cán bộ chiến dĩ không để các trường hợp chậm muộn trên hệ thống và tạo điều kiện thuận lợi cho công dân khi đến giải quyết các thủ tục hành chính; đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất và nguồn nhận lực tham gia vào quá trình thực hiện Đề án. Hơn nữa, Ban chỉ đạo Đề án, cơ quan tham mưu nghiên cứu, lựa chọn một số điểm đề xuất triển khai thí điểm dịch vụ công trực tuyến tại Nhà văn hóa của Tổ dân phố, thí điểm 03 tháng phân công cán bộ trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ công dân khi thực hiện Thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công nhất là 25 dịch vụ thiết yếu.

   Các cơ quan, đơn vị, phòng ban liên quan thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đưa ra các giải pháp nâng cao tỷ lệ thực hiện dịch vụ công trực tuyến đảm bảo tối thiểu 50% hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến trên cổng dịch vụ công đối với 10/25 dịch vụ công trực tuyến. Các dịch vụ còn lại của Thành phố đảm bảo tối thiểu 20%-30% hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến trên cổng dịch vụ công.

Kim Anh

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới