bài viết chuyên sâu

Phải làm gì để bảo vệ môi trường ở mỗi gia đình, khu dân cư và nơi công cộng?
Ngày đăng 27/12/2017 | 09:02  | View count: 2147

Trong sinh hoạt, mỗi người có ý thức trong công tác vệ sinh môi trường sẽ góp phần cùng toàn xã hội bảo vệ môi trường sống.

    Sau đây là những việc mỗi gia đình cần làm để bảo vệ môi trường:

    1. Không vứt rác bừa bãi. Phải thu gom, đổ rác đúng nơi quy định.

Đổ rác thải không đúng nơi quy định làm ảnh hưởng đến môi trường.

    2. Không đổ nước thải ra đường, phố, các nơi công cộng. Mỗi gia đình phải thu gom nước thải vào hệ thống bể tự hoại, hầm chứa hoặc xử lý nước thải trước khi cho nước thải vào hệ thống thoát nước công cộng.

     3. Sử dụng hố xí hợp vệ sinh. Không phóng uế bừa bãi.

    4. Trồng cây xanh góm phần giảm ô nhiễm môi trường và tạo cảnh quan.

    5. Không hút thuốc lá nơi công cộng.

   6. Tự giác chấp hành các quy định của các cấp chính quyền địa phương về giữ gìn vệ sinh, xây dựng gia đình văn hoá.

Tích cực tham gia tổng vệ sinh để bảo vệ môi trường.

    7. Ðóng góp đầy đủ lệ phí thu dọn vệ sinh.

    8. Vận động mọi người cùng tham gia các công việc trên.

Thực hiện tốt VSMT sẽ làm làng quê luôn sạch đẹp.

Nguồn: Sưu tầm

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới